Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Sergeja Slapničar

Ključna beseda20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
računovodstvo43416779555221057 
analiza     43325258121011 
Slovenija2341247315443847 
uspešnost poslovanja 24 1433 4151355 
poslovanje podjetja114 3452 31 1254 
podjetje1 1 427111121563 
standardi21  1545231  4 3 
raziskave     1 2 1 24843 
primeri      2111 11554 
zakonodaja1     344212 211 
management  1 331    2351 1
kontrola111141 3 31 12 1 
računovodski izkazi212 322221   2 1 
banke 1   412  311222 
finančna poročila   1 2132 2222 1 
vrednotenje  1 22212 11  33 
revizija11   21112  2312 
case study    43131 1  1 3 
tveganje    1112 21222 2 
mednarodni standardi 11  22 221  112 
modeli  1 2 1  1 12321 
bančništvo 1   412 1 11 21 
metode1 2 1 21111  1 2 
nagrade  2 122  1 2 21  
meritve  1  211  11 312 
nagrajevanje    112  1 4121  
davki     123     213 
mednarodne primerjave       31311 2   
ocene    3112 2 1   1 
industrijsko podjetje 14 1121   1     
manager    12     2221 1
finance       1221  121 
bančno poslovanje 1   112 111  11 
kapital1    11  111 121 
razkritje       12 22 111 
poštena vrednost    1212  31     
poročila1 1 1121     1 2 
obdavčenje  2   11     113 
delniške družbe      2    3121  
poslovni izid2     11 1   2 2 
regulacija       1111 12 2 
obvladovanje tveganj      1  11 1121 
spremembe        111  212 
trg kapitala  1  211 1  11   
dobiček  2   1      41  
investicije     22     1 12 
komparacije 1     3    1 21 
nadzorni odbor     21  1 2  2  
financiranje 1    11 1  2  2 
storitve      11   1 131 
delnice    122    1 1   
motiviranje  1 21    12     
finančni instrumenti     1 1121  1   
krize        121  21  
upravljanje      1  11 112  
donos      1     1 14 
stečaj      11 1 1  11 
revizor       2  11 1 1 
nadzor vodenja podjetja      1  1  112  
plače  1  1     2 2   
družbena odgovornost  1  112     1   
gospodarske družbe      21   11  1 
davčni sistemi      11     211 
lastništvo    1      1 22  
informacije       11 11 11  
multinacionalne družbe    3  1 1   1   
kvaliteta       1  1111   
zdravstvo         2111    
finančna matematika        2111     
cena         2  21   
terjatve    1 11 1    1  
trg     11  1  1  1 
likvidnost      111    11  
vodenje 1          112  
upravni odbor     11    1  2  
boniteta     111 1 1     
strategija  1 1        21  
javno podjetje1     1    1 2   
sredstva          1  211 
bilance  1  2  11       
trgovanje       1 2    1  
obveznosti 1     2 1       
Istrabenz    1111         
goljufija       21    1   
vrednost        2 1  1   
farmacevtska industrija  2      1    1  
uravnotežen seznam ciljev  1   1       11 
stroški       1  1   2  
notranja revizija 1          11 1 
podatki        1 1   11 
dolgovi    1 11       1 
prisilna poravnava 1    1  1   1   
podjetništvo  1           12 
EU            2  2 
direktive ES  1   1 1      1 
prevzemi podjetij1    11 1        
proračuni111              
kodeksi       2     1   
poslovne finance       11    1   
kriptovaluta              12 
trženje      1   11     
javni sektor 1 1     1       
solventnost      1    1 1   
kadri      1   1   1  
informatika       1   1   1 
Krka  2  1           
konsolidirani računovodski izkazi1   1 1          
dividende  2          1   
zaščita      1   1    1 
javne finance 1 1     1       
osnovna sredstva     1       1 1 
etika       2     1   
bolnišnice         11 1    
Gorenje    11 1         
združitve podjetij     11   1      
indeksi           111   
kreditna sposobnost      21         
plačilni promet    1   1      1 
gospodarsko pravo      1  1     1 
krediti       1      11 
okolje      1  1     1 
analysis            1 11 
research            1 11 
auditing          11     
nakup      1     1    
risk               2 
gradbeništvo      1  1       
leasing      11         
Nizozemska       1 1       
gospodarski kriminal       2         
ekonomski vidik          1 1    
naklonjenost tveganju         1 1     
bela tehnika    1  1         
osebne finance      11         
leadership              1 1
vrednote           2     
bonus         1 1     
regulation            1  1 
neuroscience               11
odgovornost     1       1   
živilska industrija     11          
strateške povezave1            1   
bančni sistemi       1 1       
mednarodno poslovanje       1     1   
teorija             2   
control           1    1
prizes               11
finančni trg     1         1 
kalkulacije      1      1   
prenosna cena             2   
politike nagrajevanja         1 1     
konsolidacija1            1   
najem      1      1   
zavodi1        1       
recesije        1    1   
psychology               11
nepremičnine     11          
usklajevanje      1      1   
izvedeni finančni instrumenti     1       1   
NLB      11         
planiranje    1         1  
finančni sistemi              11 
poslovne enote    2            
asimetrične informacije 1      1        
oblikovanje cene         1  1    
Sava  1 1            
zunanja revizija             1 1 
delovno mesto              2  
Abanka Vipa 1   1           
trgovinsko podjetje         11      
Merkur         11      
znanje  1 1            
disciplina    1   1        
podjetnik              11 
ZDA      1   1      
napake       1  1      
računsko sodišče 1 1             
statistika       1  1      
ekonomska predvidevanja               2 
pravo družb       1       1 
finančne institucije             1 1 
majhna podjetja              11 
remuneration            1  1 
stres              2  
blagovne znamke      1   1      
komuniciranje             11  
varstvo okolja       1 1       
ekologija       1 1       
borze             11  
žensko delo           1  1  
prodaja      1       1  
zagonsko podjetje               2 
certifikat       1  1      
prestrukturiranje  1           1  
korupcija       1 1       
informacijska tehnologija       1       1 
elektronsko poslovanje       1      1