Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Maria Wtorkowska

Ključna beseda20162017201820192020202120222023
poljščina 1 31123
prevajanje1  2    
bolonjski magisteriji11      
frazeologija      11
slogan   2    
literarna stilistika1     1 
češčina   1   1
besedotvorje   2    
ruščina 1     1
oglaševanje   2    
prevodi v poljščino1     1 
frazem   1   1