Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Hotimir Tivadar

Keyword2015201620172018201920202021202220232024
slovenščina 23 2 362 
fonetika 22 1   2 
hitrost govora    1122 1
pravorečje  1 4  1  
premor    1112  
besedilna fonetika 1  12    
govor    11 11 
Praat     1111 
knjižni jezik    11 2  
poudarek    1  2  
intonacija    2   1 
govorjeni jezik 11 1     
analiza        3 
bolonjski magisteriji111       
nacionalni radio    1  11 
spontani govor 1  1     
govornotehnično znanje    1  1  
besedilnofonetični parametri       11 
gledališče    1   1 
javni govor 1     1  
bolonjske diplome  2       
radijski govor    1 1   
politični govor     1 1  
slovenski knjižni jezik    1   1 
premori    1   1 
retorika    1    1
komercialne radijske postaje    1   1 
stavčna intonacija       2  
komercialni radio       2  
barva glasu    11