Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Maks Tajnikar

Ključna beseda2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Slovenija1844254836751  5123923
analiza 322 31735231  6121712
podjetje1412 1151 32   2 2 22 
zdravstvo    11 41224   51 221 
poslovanje podjetja 2 1 2 11311   1 2 411
case study 412131  12121      1 
uspešnost poslovanja     2 11311   1 2 411
zdravstveno varstvo     2 41114   3    1 
modeli 3 3   2 11    41  2  
raziskave111  122 21    21  1 2
podjetništvo1111 111  1    1 1 21 
razvoj 2111    22    1      
ekonomski razvoj 21       1 1      4 1
organizacija 11    3 11    2     1
primeri 3      1  11    2 1  
konkurenca 3 1   2  1      1  1 
rastoče podjetje1113 11          1    
financiranje  1  2 1   21  1  1   
trženje131  1         2      
mednarodne primerjave  3  1 1  11        1 
ekonomska rast  11    1 1 1      3  
efektivnost 1 1 2 1       1  1   
strategija 2 1 11   2           
povpraševanje    1   1 2    11 1   
krize      1 121    1 1    
zgodovina  1 1    1     1   1 1
tveganje     1 1  1    1 1  1 
cena 31      1     1      
storitve 11 1  1       11     
trg   11 1  2       1    
stroški     1   1 11  1     1
zakonodaja         111   2  1   
bolnišnice          1    2   2  
investicije 1        1 1      1 1
gospodarska gibanja         1         31 
prevzemi podjetij   1   2   1        1 
management 1    11       2      
planiranje       2  2           
energetika   1 1   1         1  
letalski promet       1  2    1      
kadri 1     1   1   1      
okolje          1 1     11  
projekti     1    1 1      1  
prestrukturiranje 11    1  1           
ankete1 2        1          
EU  1    1   1      1   
oblikovanje cene 21 1                 
finance     1 111            
industrijsko podjetje       1 2       1    
sistemi     1   1 1        1 
cikli         1         21 
poslovni proces         1     2      
Slovenia            2      1  
šport       2             1
faze 1 1 1                
zunanja trgovina          11     1    
indeksi      1            2  
avtomobili 2                1   
izobraževanje     1    1    1      
malo gospodarstvo 21                   
kontrola  1        1   1      
poslovno komuniciranje  1            2      
podjetnik   1  1        1      
ekonometrija   1   1  1           
električna energija   1 1             1  
konkurenčnost11        1           
zavarovanje       1   2          
trgovinsko podjetje 3                    
inflacija 11      1            
Krka 1       1          1 
dejavnost 2        1           
vrednost         1          11
meritve         11          1
bruto domači proizvod        1          1 1
internacionalizacija           1     1   1
reforme      1  2            
zavarovalstvo 1       1          1 
kvaliteta 1         1   1      
tipi     1             1 1
farmacevtska industrija 1       2            
zdravila    1    1     1      
Adria Airways       1  1    1      
tehnologija 1          1  1      
health care             1   1    
health services             1   1    
zavarovalni zavodi           2          
uravnotežen seznam ciljev     11               
avtomobilska industrija  1               1   
regulacija    1          1      
institucije       1          1   
socialna varnost                  1  1
gradbeništvo          1      1    
ZDA       1            1 
staranje                1 1   
recesije          1      1    
telekomunikacije    1            1    
trg kapitala                    11
financing            11        
konkurenčne prednosti    1            1    
zavodi     1 1              
medicina         1     1      
ponudba    1          1      
inovativnost  1            1      
trendi    1             1   
ekonomika prehoda  11                  
spremembe 1    1               
razvojna strategija 2                    
vodenje               2      
research                 11   
panoge dejavnosti 2                    
sanacija podjetja       1       1      
ekonomske teorije 2                    
metode        1          1  
majhna podjetja  1                1  
kalkulacije         1         1  
agregati                   2  
reševanje problemov         1     1      
lastništvo 1             1      
javno podjetje     1             1  
privatizacija   1               1  
kultura          1        1  
liberalizacija   11                 
industrija  1    1              
združitve podjetij       2              
proizvodi           1   1      
izvoz          11          
upravljanje 1             1      
koncesije        1  1          
javno-zasebno partnerstvo        1  1          
metodologija 1     1              
problematika 2                    
zdravstveni zavodi     1   1            
analysis                 11   
standardi           1       1  
ekonomski vidik1                   1 
delnice         1          1 
solidarnost         1     1      
prodaja 1             1      
komparacije           1       1  
stečaj       1  1           
makroekonomija        1          1