Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Nina Mešl

Ključna beseda200820092010201120122013
družina2 6613
socialno delo z družino  4332
socialno delo  2223
delovni odnos  212 
zakonodaja   311
rejništvo  112 
šolsko svetovalno delo   31 
partnerstvo   3 1
razveza zakonske zveze1  2 1
osnovna šola   21 
starševstvo  11 1
centri za socialno delo   12 
izvirni delovni projekt pomoči   12 
otroci1  11 
mladi  1 11
stres  1 1 
vključenost   2  
konflikti   1 1
socialno delo z mladimi    2 
rejniki  11  
šolska svetovalna službe   2  
učne težave   11 
preoblikovanje družine   2  
individualne projektne skupine  11  
izgorevanje  1 1 
svetovanje   1 1
socialne mreže  1  1
mediacija     2
komunikacija1    1
družinska dinamika     2
medosebni odnosi   1 1