Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Nina Mešl

Keyword200820092010201120122013
družina2 6613
socialno delo z družino  4332
socialno delo  2223
delovni odnos  212 
zakonodaja   311
rejništvo  112 
šolsko svetovalno delo   31 
partnerstvo   3 1
razveza zakonske zveze1  2 1
osnovna šola   21 
starševstvo  11 1
centri za socialno delo   12 
izvirni delovni projekt pomoči   12 
otroci1  11 
mladi  1 11
stres  1 1 
vključenost   2  
konflikti   1 1
socialno delo z mladimi    2 
rejniki  11  
šolska svetovalna službe   2  
učne težave   11 
preoblikovanje družine   2  
individualne projektne skupine  11  
izgorevanje  1 1 
svetovanje   1 1
socialne mreže  1  1
mediacija     2
komunikacija1    1
družinska dinamika     2
medosebni odnosi   1 1