Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Katja Zajc Kejžar

Ključna beseda200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
analiza13311  1243 4 4111211
Slovenija13213  1144 3 5 11   
EU1  1  3 1   2 51  131
zunanja trgovina12  11   42 1 1  1  1
neposredne tuje investicije 4312 1  1           
ekonomski razvoj131  1    1        2 
mednarodna trgovina   1     21   2   2  
izvoz    11   4    1     1
analysis            1    3121
podjetje   11   1 2 1 2      
industrijsko podjetje       1 21   1  1 1 
sporazumi11       1  1  1  2  
okolje         31   2  1   
internacionalizacija    1     1 3 1  1   
mednarodne ekonomske integracije      1  2  1 1    2 
liberalizacija 2 1 1      1 1      
trgovina    1 2 1     1   1  
trendi 1    11      1    2 
modeli1 2       1     1 1  
poslovanje podjetja  1    1    2 1  1   
raziskave   1        1 1   2 1
uspešnost poslovanja  1     1   2 1  1   
tveganje    1    13 1        
international trade            1    22  
kmetijstvo  11     1  1  1     
proizvodi   11     1    1   1 
valuta1     1 1 1        1 
research            1    1 21
strategija         2    2    1 
mednarodna menjava 11         3        
konkurenca   1  1 11         1 
obvladovanje tveganj        1 3          
svobodna trgovina1      1    1  1     
WTO   1     1       11  
mednarodno sodelovanje    1 1   1   1      
mednarodni tokovi kapitala 31                  
primeri1         2   1      
Kitajska 1          1     2  
tehnologija   1      1 1 1      
ekonomska rast 111               1 
multinacionalne družbe  2       1 1        
komparacije          1     1  1 
Slovenia                 111 
cena         11   1      
energetika         12          
avtomobilska industrija       1      1   1  
spremembe        11  1        
globalization            1    2   
nafta  1      11          
panoge dejavnosti  1 1              1 
strategy                 12  
razvoj      1       2      
teorija  1       1 1        
mednarodno poslovanje         1    1   1  
mednarodne primerjave1     1       1      
globalizacija          1 2        
carine              1   1  
criteria              1     1
devizni tečaji1         1          
Turčija              1    1 
cases              1   1  
uspeh1         1          
nakup            1  1     
telekomunikacije  1         1        
Evropa       1       1     
evro      1            1 
agreements                 2   
investicije    1            1   
mednarodne finance 1                 1 
finance1       1            
produkcija            2        
trženje    1       1        
zakonodaja    1  1             
direktive ES    1  1             
konkurenčnost    1           1    
value chain                 11  
dežele v razvoju1     1              
lesna industrija         1      1    
diskriminacija   1              1  
Makedonija 1  1                
ZDA                  2  
članstvo      1       1      
svetovna trgovina   1     1           
Vzhodna Evropa     1             1 
migracije   1           1     
foreign trade                 1 1 
market                  11 
international economic integrations                 1 1 
EMU      1             1
struktura  1      1           
varstvo okolja       1  1          
uvoz    1         1      
trends                  2  
Srednja Evropa     1             1 
trg delovne sile 1 1                 
ponudba            1  1     
mednarodni ekonomski odnosi  1                1 
theory            1       1
certifikat              11     
case study         1    1      
meritve    1     1          
politika        1     1      
krize       1 1           
organizacije   1     1           
ekonomska politika  1                1