Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Maja Makovec Brenčič

Keyword2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Slovenija258131081371013423 42111
trženje13310107129127321142112
analiza 227555871063314  12
poslovno komuniciranje 431153374  1 111 12
podjetje13 22384542 1 3    
zunanja trgovina1125727 433   1  1 
industrijsko podjetje 2555273421    1   
case study111461524311  11  1
izvoz123463614111       
raziskave   3112425531 2  12
poslovanje podjetja 3548242111        
konkurenca 3134233411 111    
blagovne znamke1  34 3422 1  11112
uspešnost poslovanja 1526142111        
šport    311323211 21  1
trg11134121 2211   1  
kultura 1111151 44 1    1 
okolje   11 62232   1  11
strategija trženja 1211142221 1 1    
mednarodno poslovanje  2233211211       
proizvodi 2 3223 22 1  1    
internacionalizacija  13  3 22211 1    
strategija  1234  2   1  111 
sponzorstvo    21 212211 1   1
prodaja 1 242111  1    1  
medkulturno delovanje  1 2131 24        
medorganizacijsko trženje   4 13 12  1      
financiranje  1 1 1 132 1 1    
pozicioniranje proizvoda 1 111 211  1  2   
storitve  22  1211 1   1   
cena 1 1122 3        1 
EU 1221112  1        
pogajanje 11 2111 12 1      
avtomobilska industrija  1 2 3111 1       
zadovoljstvo   21 223          
Kitajska    1 41 12   1    
mednarodne primerjave    31 2 11   1   1
tržne raziskave   12 3 31         
tveganje  1221 2    1      
turizem   31 211  1       
trgovinsko podjetje   1 31 12         
globalizacija11 231             
oglas  1 41 11          
modeli 111     2  1 2    
trendi 1111   1 1 1  1   
primeri 1211 1    1     1 
potrošnik   12  2111        
nakup    1  231        1
tržna analiza 1  1 311          
Rusija   1121  1  1      
mednarodno sodelovanje    1 31  2        
mednarodna trgovina     1 132         
informacijska tehnologija 112 1    1 1      
mednarodno trženje 2 1111     1      
konkurenčne prednosti 1  2 1  11    1   
tehnologija   1  2  1  1 1  1 
marketing mix1  3 21            
pospeševanje prodaje 11221             
politika  1 1  2    1    1 
Nemčija   13     1       1
elektronsko trženje  221 1            
Hrvatska   111  12         
razvoj 1 2  1 2          
odnosi s strankami   2  1 11         
trgovina 1  1 2  1         
planiranje   1    11   1   1 
tekstilna industrija1  1  1 1       1  
informatika    1   1 1 1  1   
pohištvena industrija    2 11 1         
management  1 1    11       1
etika 1111   1          
lojalnost    1 121          
Indija 1    2     1      
strojna industrija    1 2  1         
mednarodne ekonomske integracije 12       1        
odločanje   1     1 1      1
odnosi z javnostjo  1111             
zdravilišča   2   1   1       
direktno trženje 11 11             
ekologija 1      1  1      1
preskrbovalne verige      112          
kadri 1 1 1 1           
elektronsko poslovanje 1 11 1            
Trimo  1   2       1    
investicije  1     11    1    
segmentacija         11 1  1   
Internet  12    1          
elektroindustrija   2     1    1    
sodelovanje    1    1  1  1   
konkurenčnost   1 1  11         
vzajemno trženje   1  2  1         
zakonodaja  1 1    1       1 
Srbija 1 1     1         
licence 11     1          
Italija    1 1 1          
knjigotrštvo   11   1          
Evropa 11     1          
BIH  1 1  1           
ankete   1  1 1          
organizacija    2 1            
gumarska industrija 2     1           
poslovna morala 111               
Mercator     1   1 1       
jamstvo  1   11           
živilska industrija   1  11           
prodaja na drobno      2  1         
medorganizacijski sistemi   1  1 1          
poslovno okolje   2      1        
oblikovanje cene   1  11           
neposredne tuje investicije 2 1               
Japonska      2  1         
image   1   11          
športne igre    11    1        
religija      1  11        
logistika    11  1          
telekomunikacije 1 1     1         
kvaliteta   1   1   1       
ekonomski razvoj       1    1    1 
mreže  11          1    
stroški  1    1      1    
marketing povezav      1 1     1    
franchising 11             1  
recesije         11 1      
inovacije  11           1   
izobraževanje   1     1     1   
kovinska industrija  1 1 1            
elektrotehnika 1  11             
projekti   1  1      1     
Makedonija   1    1    1     
distribucija1    1     1       
Kovinoplastika Lož    1 1            
nova ekonomija 1 1               
šolstvo         1     1   
predelovalna industrija     1  1          
lesna industrija    1   1          
farmacevtska industrija   1   1           
disertacije        1  1       
trgovanje   1  1            
pravni vidik    1  1           
uspeh      1       1    
mednacionalni odnosi  1           1    
avtomobili    1   1          
gospodarstvo      1        1   
banke       11          
Domel         1    1    
Republika Češka    1   1          
zunanje izvajanje dejavnosti    1   1          
karakteristike   1  1            
Kazahstan        1        1 
komuniciranje  1 1              
infrastruktura 1  1              
obvladovanje tveganj       2           
mrežno planiranje  11               
mednarodno podjetje    2              
kvalitativna analiza    2              
dogodek                 11
zabavna industrija    1  1           
spremembe 1     1           
navidezno nakupovanje      11           
kemična industrija  1     1          
krediti      11           
zavarovalni zavodi  1     1          
zavarovalstvo  1     1          
islam  1      1         
mednarodni ekonomski odnosi 2                 
poslovni grozdi  1   1            
standardizacija     1  1          
dejavnost11                 
informacijski sistemi 1      1          
Gorenje    11             
partnerstvo    1   1          
multinacionalne družbe  11               
svetovni trg     1 1           
komparacije 1            1    
intervjuji  1           1    
vrednotenje     1   1         
gradbeništvo      2            
zgodovina      1  1         
diplomacija        1   1      
ponudba        1 1        
visoka tehnologija   1     1         
finance 1          1      
vodenje projektov   1  1            
majhna podjetja          1 1      
zavarovanje  2                
krize         1  1      
kontejnerji    1  1           
ekonomski vidik  1   1            
promocija 1 1               
varnost   1 1             
sposobnosti    11             
vrednote  1       1        
Velika Britanija  1  1             
osebnost        1     1    
transport    1  1           
Alpina  2                
vedenje potrošnikov         1 1       
kontrola      2            
čevljarstvo  2