Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Dušan Mramor

Keyword20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
modeli 22  1511       1      
Slovenija 531  31               
analiza 12  12211      1  1   
podjetje131   3 1       1      
finance12 1 3          1 2    
trg kapitala 31  21 1              
delnice 41   1 1   1          
tveganje131  2                 
kapital 1 2  11 1  1          
Vzhodna Evropa 1   4      1          
investicije 212  1                
struktura 1 2   1 1  1          
raziskave 11   1  1      1  1   
donos 1 1  2     1          
opcije 3   11                
vrednostni papirji 2 1 1  1              
gospodarske družbe12      11             
financiranje11 1  1         1      
vrednotenje 2    2 1              
metode 31                    
Južna Evropa     4                 
EU     1 1    1     1    
finančni trg 2   1      1          
stroški 111  1                
prevzemi podjetij 1    1 1              
razvoj   1 2                 
krediti1    1 1               
lastništvo 2      1              
efektivnost  1  1  1              
krize 2              1      
poslovne finance 1   1          1      
terjatve  1  1 1               
plačilni promet 11   1                
bančništvo  1  2                 
borze 21                    
delniške družbe 1      11             
management 2       1             
majhna podjetja 1   11                
finančno poslovanje 2   1                 
poslovanje podjetja 11     1              
bančni sistemi  1  2                 
prestrukturiranje 1      1              
trženje1 1                    
vrednost     1  1              
mednarodne primerjave 11                    
case study     1  1              
kadri 1      1              
ekonomske teorije 1     1               
teorija   1 1                 
ocene      2                
trg 1    1                
varčevanje  1   1                
storitve     2                 
vedenjske finance   1 1                 
plačilni instrumenti  1  1                 
nakup  1  1                 
prodaja  1  1                 
investicijski skladi     11                
primeri 11                    
alternativna ekonomija   1    1              
finančni sistemi 11                    
pokojnine 11                    
združitve podjetij 1    1                
privatizacija 1    1                
premoženje 11                    
obveznice 11                    
likvidnost 1    1                
banke  1     1              
trendi 1      1              
analysis                    1 1
pokojninski skladi 2                     
nagrajevanje 2                     
pravni vidik 2                     
cilj 2                     
dejavnost 2                     
pokojninsko zavarovanje 2                     
regulation                  1 1