Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Nada Zupan

Keyword2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
analiza16897123101311159685279109681
raziskave 7495616911129884195106651
kadri 66764489109438521664251
Slovenija111711121254779441411634111
motiviranje 24664234108214315433231
podjetje 32811132457521211241  2 
uporaba človeških zmogljivosti 22214 646444831443423 
case study 3367948462224231 41  
komuniciranje 823532 327322 9122121
vodenje 11314 16472153102 11  
management 4532321813224 71  11 
poslovanje podjetja 53273122322 115111 1 
znanje 22243 1413131 6331 2 
zaposlovanje11411 325 222  342321 
kariera 132121612 3141413 21 
delovna uspešnost 1  2    251 229524 21
medosebni odnosi1522 4  4352  14 1  11
manager 3431311522122 6      
zadovoljstvo   1    141 1319234111
kultura podjetja  3127 1213211 7 1    
izobraževanje 51513 12321211 111   
delovno mesto11 3 311 211  25221212
primeri 4      111 212733 111
nagrajevanje 1  2211 13 1313112 3 
uspešnost poslovanja 23131 11212 214  1 1 
plače 123121 221 12 3 1211 
razvoj 3 121 41  21 13 1 211
modeli 4221 12  11 1 6   2  
sposobnosti 21121  1 1 31 5111 2 
trg delovne sile 1111 22312221  3     
organizacija 2 244 12    1131  1  
industrijsko podjetje 12122 2214   111 1   
poslovno komuniciranje 31144  1 22   1 1    
nagrade 133    331 11 1  1 1 
zakonodaja1  1  2 222  1 22 11 1
delo 11111 1 1 1  121113 1
izobrazba  1213 1   1 11 231   
mednarodne primerjave2 11 12112   1 2  11  
human resource management       2   1231211  11
planiranje 1  23 21  1   1   3  
personnel       2    322111  11
delovna razmerja1111     1     33  1 1
človeški kapital 12122  122           
zdravstvo 1       111 131111 1 
psihologija 2 1 2  1    1 21    2
kultura    12  1  2   3  11 1
teorija    211112     22     
analysis       11   122 12  11
visoko šolstvo   211 21   1   121   
trendi 32111     1    1  1  
bančništvo 1 1  1  11 13  1 1   
medkulturno delovanje  1 1   1 12   2  11 1
informacijska tehnologija 1  2  11 3 1  1 1    
projekti11 1 1  21     1   21 
trženje   122  11   1 2  1   
poklici    11   112 1  11  1 
neverbalno komuniciranje 31 1 1   11   1 1    
trgovinsko podjetje  2  1 12 1  1 1 1    
ankete112 12 1    1   1     
študenti  1111 21        11   
pogajanje 1  1 1    2   3   1  
sestanki 11 1 1  1 1   3      
motivation       1   12121    1 
pristojnost           1 1 4 111  
spol1  1 2 1   1 1 11     
kadrovska dejavnost  11 1111    1 1 1    
uspeh 1   2     2   22     
research       11    22 11   1
prodaja  1  3     1   11   11
javno podjetje 11  1 111 1   1 1    
Internet 21     1 2 12        
zdravje 1   1   1    11 21 1 
izboljšave 1        1  1 4   1  
stres 1      11    13 1    
odsotnost z dela  11     2    12 1    
strategija 1211   11         1  
javni sektor         111 12   11  
banke 1 1  1  11 11  1     
programi    211 1      1 2    
vodenje projektov 1   2  11         21 
metode 12 11  2    1        
EU11 1 1  121           
osebnost 1 1       1 1 4      
spremembe 1 113   1     1      
efektivnost   1   1211  1        
storitve 2 1 2  1  1          
organizacijske strukture 2  31         1      
vrednote   112 2           1  
leadership        1  11111    1 
trg dela                 3211 
teamsko delo  11    12         2  
mladina       11   1  1 1  2 
brezposelnost        1   11  1111  
sodelovanje  1       1 1  2    1 
invalidi   1  2 11      1     
labour efficiency           1  1112    
reševanje problemov   11    2      11    
satisfaction           12 1  1  1 
nadlegovanje na delovnem mestu     1  121          1
usposabljanje               2 21 1 
žensko delo   1 1 2   1 1        
učeča se organizacija 1 21  11             
čustvena inteligentnost  11 1       1 1     1
družina       11  1  11 1    
meritve  1     1     12 1    
informatika    1   112    1      
zavarovalstvo 2  1   1      1      
sistemi 1  111  1            
diskriminacija 1   1     1   11     
farmacevtska industrija    11  1 1    1      
problematika 2 1    1          1  
bolezni  1      1    11 1    
etika    11       1 2      
odnosi s strankami     1    1    111    
tipi   12   2             
kontrola     1  1  1   1   1  
informacijski sistemi   111         1   1  
izbira  2 1   1          1  
delovna sila 11 3                 
letalski promet    11     1    1 1   
ekonomisti    11 11             
inteligenca 111           1      
majhna podjetja  1            1  1 1 
business efficiency             11 11    
kvaliteta  1  1      1  1      
enterprises            1  11    1
bolnišnice             1 111    
komparacije 1   1          1  1  
odločanje    1 1 1   1         
Macedonia        1    1 11     
mentorstvo        1     12      
delovni čas   11    1         1  
BIH           1 21       
metodologija 2  11                
delodajalci       1 1 1     1    
agencije 11        1    1     
Indija       121            
komunikologija     1    1 1    1    
ustvarjalnost    21  1             
communications           121        
podjetništvo              111   1 
okolje    11  1           1 
otroško varstvo       1         2   1
Mercator  1    12             
bančno poslovanje   1  1     1   1     
konflikti        12       1    
Bosnia and Herzegovina             21  1    
svetovanje   1 1         1      
ekonomski vidik             1 2      
banking             2  1     
gradbeništvo   1     1  1         
merila  11          1       
remuneration            2 1       
zavarovalni zavodi 1  1          1      
improvements             1 11     
mednarodno podjetje    1   1   1         
public sector             12       
multinacionalne družbe  1            2      
prestrukturiranje 1 1 1                
poslovni proces         1     2      
zgodovina     1         11     
regije       1     1 1      
models       1   1 1        
enakopravnost      1        11     
socialni vidik             1 2      
career       1     2        
vedenjske znanosti      1    1   1      
fleksibilnost     1  1   1         
odnosi z javnostjo    1 1  1            
financiranje 1 1     1            
migracije           11     1   
družbena odgovornost     1       1      1 
telekomunikacije        1     1     1 
starost            1   1 1   
poslovna morala    111               
pivovarstvo    1  1 1            
staranje       1      1    1  
usklajevanje              1  2    
prosti čas                 111  
kadrovska politika 1  1  1              
delavci           1     11   
blagovne znamke  11   1              
obvladovanje znanja       11 1           
medgeneracijske razlike                 1  2 
šolstvo         1 1      1   
Adria Airways    11     1          
training             1  2     
pospeševanje                 1  11
inovativnost    11  1             
nakup    1      1         1
faze 3                    
image     1 1              
stroški 1       1            
central banks             2        
centralne banke             2        
Central Bank of Bosnia and Herzegovina             2        
tehnologija    2                 
identiteta podjetja       2              
Simobil       1      1       
ocene          1    1      
žensko vprašanje 1             1      
internacionalizacija       11             
Steel Authority of India Limited       2              
odgovornost   1    1             
občine     1         1      
prevzemi podjetij        2             
združitve podjetij        2             
ekonomske teorije 1  1                 
Makedonija        1    1        
cases            1 1       
Krka       11             
ZZZS 1     1              
industrial enterprises       11             
socialne mreže         1   1        
Trimo          2           
oglas    11                
prizes            2         
kodeksi    11                
poslovno okolje     11               
ETI  1  1                
produkcija    11                
krize      1    1          
konkurenčnost  1  1                
prilagajanje   1 1                
elektronsko poslovanje 1         1          
vizija   1 1                
informacije         1 1          
Pivovarna Laško       1    1         
Kitajska    1      1          
tekstilna industrija        1 1           
mednarodno poslovanje          1 1         
ponudba1        1            
finance            11        
povpraševanje1        1            
Helios       1 1            
kadrovska funkcija        11            
international comparisons       1     1        
struktura 1   1                
hotelirstvo          1    1      
pogajanja  1          1        
mreže         11           
socialni kapital       1 1            
poslovni sistemi  1      1            
business communication            11        
kemična industrija  1    1              
družinsko podjetje        11            
Poljska            1  1      
sales           1   1      
lojalnost         1          1 
job              11      
šport                  1 1 
Slovenske železnice        1        1    
prodaja na drobno                 1  1 
železniški transport     1           1    
pogodbe                2     
NLB 1 1                  
korporacije  1            1      
delovni pogoji                1  1  
delo za določen čas            1   1     
predpisi 2                    
univerze    1             1   
Republika Češka            1  1      
social responsibility                 1   1
strojna industrija  11                  
demografija       1        1     
banks             1  1     
prodajalna                11    
certifikat       1         1    
company performance              1 1     
nepremičnine           1         1
turizem          1    1      
informacijska družba 2                    
religija     1          1     
diplomacija 1                   1
delovno okolje 1 1                  
tujci           1      1