Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Nevenka Hrovatin

Keyword20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Slovenija1565 53332 321441 13
analiza1112112224 224461 21
energetika 3 2 21151 143251 15
mednarodne primerjave 54212114    112  1 
trg1223121 13   322    
EU 22 12314  114 1  1 
električna energija 1   2  1   2214   4
zakonodaja 221   14   1 211   
obnovljivi viri energije      1 21 11  2   3
financiranje 112 112     11     
telekomunikacije 131  1 12     1    
podjetje11 2 1112      1    
regulacija 211  1    1  12    
cena 12 12        2 1   
trendi 11      2  11 2   1
investicije 1 1 1     11  3   1
ekonomski vidik        11 11     14
liberalizacija1411 1       1      
infrastruktura  1 11 11      1  11
efektivnost   2  111   1   1  1
razvoj   1    12   121    
stroški  13 11 2           
tehnologija   1 1     1   1  12
case study  11 1 21     1     
varstvo okolja      1    11  2  11
privatizacija 22  2              
raziskave 1    1      11 1 1 
modeli 1 1 1  2      1    
storitve111  1  1           
trgovanje        11    12    
javno-zasebno partnerstvo      11     12     
uspešnost poslovanja1      11     11    
poslovanje podjetja1      11      1    
Italija   1 1 1       1    
analysis             12 1   
strategija   1       1   2    
ocene 1         1   2    
energetics             1 12   
management  1    1      1    1
ekologija        1  1   1   1
Indija     1 1     11     
primeri  1          11    1
okolje  1   11          1 
javne finance 1     1    1       
odločanje     1         2    
zdravstvo  12                
javno podjetje 2     1            
elektroenergetika 1 1    1           
poraba     1 1           1
struktura  3                 
politika        1   1      1
mreže  1     1      1    
direktive ES     1   1  1       
konkurenca   1 1 1            
produkcija     1      1  1    
ekonomika prehoda  2         1       
mobilna telefonija  21                
pogodbe 1 1          1     
lastništvo  11 1              
market             1 11   
Madžarska 1     11           
oblikovanje cene        2     1     
ceste     1 11           
distribucija 1   1         1    
dobavitelji     1         2    
javni sektor     1 1   1        
ponudba        11    1     
Avstrija     1  1      1    
zdravstveno varstvo  12                
informacijska tehnologija  1 1 1             
telefon  1   1  1          
BIH            2 1     
elektrogospodarstvo 1   2              
India             11     
enotni trg     1       1      
komunalne dejavnosti      1       1     
plače           1  1     
nadzor vodenja podjetja     1        1     
development             11     
vrednost 1           1      
public-private partnership              2     
neprofitne organizacije  1     1           
uravnotežen razvoj      2             
energija   1   1            
varčevanje   1    1           
gradbeništvo       11           
zavodi 1    1             
prodaja   1 1              
PTT11                  
investicijski skladi  2                 
bolnišnice   2                
Velika Britanija 1   1              
subvencije        2           
sredstva 1      1           
Nemčija        1   1       
pospeševanje     1      1       
reforme     1      1       
regionalni razvoj      1      1      
lokalna samouprava     1      1       
varstvo zraka         1 1        
društva  1     1           
tržna struktura 1       1          
sistemi  1        1        
trgovina 1         1        
konkurenčnost         1   1      
ekonomski razvoj      1      1      
electricity            1   1   
indikatorji            1  1    
evaluation               11   
gibanje cen  1            1    
sončna energija         1     1    
vrednotenje       1        1   
emisijski kuponi           1   1    
klimatologija         1     1    
Švedska            1     1 
povpraševanje        1     1     
upravni postopek       1       1    
varnost                   2
rudarstvo        1      1    
tehnološki razvoj 1             1    
Bosnia and Herzegovina              1 1