Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: David Hladnik

Keyword200520062007200820092010201120122013201420152016
smreka1125        
lesna zaloga11 31   1  1
gozdna inventura     1  4  2
sestojna zgradba131 1      1
debelinski prirastek  15        
Natura 2000  21    2   
Picea abies  14        
zgradba sestoja  13        
Pokljuka   3    1   
bukev 1 2       1
sestoji1 1  1      
zgradba sestojev   2    1   
gozdni rezervati        1  2
vzorčne ploskve   2    1   
jelka   3        
osutost krošenj  12        
GIS  1  1      
sestojna karta     1 1    
gozdni habitatni tipi  1     1   
tarife1       1   
gozdnogojitveno načrtovanje  1  1      
osutost krošnje   2        
gozdni sestoji   2        
sprememba krajine  2         
gozdni rob  2         
nižinski gozdovi  2         
Mašun 1 1        
gozdnogospodarsko načrtovanje  1  1      
fotointerpretacija  1  1      
kontrola natančnosti     1     1
Jurjeva dolina 1         1
digitalni stereoploter       1 1