Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Vlado Dimovski

Keyword200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Slovenija22667161276877112152  12
analiza    332624733251731232
podjetje 122644522532134212  
case study  33210522322 2 62 1 2
raziskave     1352242 14134  31
management 2 12542142122542 121
modeli1111552413111222111  
učeča se organizacija 11 33361411 111  1 1
vodenje    11 2 521212611 11
poslovanje podjetja1 11 2 215 31112211  
strategija 12   32 212 123 1  1
kadri 1 1 2121152   221   
uporaba človeških zmogljivosti 1      123311251    
uspešnost poslovanja  2 1 1124 1111221   
razvoj1 1  2112212  16     
manager 1   122 2 11233   1 
znanje 1   22523     31    
mednarodne primerjave1 42222211 11        
motiviranje  1   1212311  3   2 
EU1 2 221 2     22   1 
primeri1     1 1 22 1212  1 
trendi 11  13111     32    
obvladovanje znanja 1  1 13131    11    
zavarovalstvo  211   1 311  21    
organizacija 11 121 11 2  1 11   
izobraževanje  1 231 2  2  1      
projekti    13 31   1 12     
podjetništvo  1 13 11     13     
spremembe   112    32 1   1   
banke2 1  1  12 1  12     
zakonodaja  1  22 1  1  11   1 
financiranje   1111  12 1  2     
kultura podjetja 1     1 11  11 2  1 
bančništvo2       12 1  12     
psihologija      13 21   2      
informacijska tehnologija 11  1111111         
investicije11 1  1  12   11     
energetika      1 23     21    
majhna podjetja  12 1 3       11    
komuniciranje      12  2   21    1
zadovoljstvo       2  2    21  1 
čustvena inteligentnost      12 2 1 1 1     
pospeševanje  1    2  1   13     
tehnologija      12121   1      
okolje  1     2111   1  1  
reševanje problemov     11  21   2 1    
trg      1  2 1   3     
planiranje     1   1 1 111   1 
medosebni odnosi      12 11   11     
metode      3   2    1  1  
šolstvo      2    1  12    1
ekonomski razvoj  1   211 1    1     
delovna uspešnost          31   2   1 
krize     1   211  11     
teorija   11    1111  1     
trg delovne sile  1 1 11      21     
kontrola   1  1    1   3    1
poslovno okolje  1 22 1 1           
informatika     1 11  1   1  1  
kultura         1  1 12 1   
meritve    1 1    2    2    
sistemi    211    1    1    
storitve  111 1    1   1     
plin      1 13     1     
zavarovalni zavodi  11    1      21    
zdravstvo  11 11      1 1     
industrijsko podjetje     2   2 1   1     
struktura  1       1    1 2   
sposobnosti     11        21    
plače     11    21        
neprofitne organizacije     1 1 2     1     
organizacijske strukture       1  2  2       
inovacije    1  1   1  11     
analysis             11 111  
institucije       31  1         
srednja podjetja  1    3       1     
strateško planiranje     21        2     
delovno mesto   1      1    2   1 
zaposlovanje  1       1   12     
vrednote        12       1 1 
vrednotenje      1 2   1  1     
nagrade      11  12         
Evropa     11  1 1  1      
komparacije     11    1   1   1 
kvaliteta       11 1 1  1     
bančno poslovanje1        1    12     
odločanje 1         1   1 1   
obnovljivi viri energije      1 111          
Slovenia               1  12 
ekonomska rast      21       1     
socialni vidik      1111           
poslovno komuniciranje    21         1     
infrastruktura      1  1 1        1
ekonomski vidik    2  1 1           
leadership             11 1  1 
uravnotežen razvoj  1   1 1    1       
Zavarovalnica Triglav        1 1    11    
človeški kapital  1   1   1   1      
informacijski sistemi    12     1         
strateški management    11       1 1     
reforme      2   1   1      
teamsko delo       2  1         1
nagrajevanje          111 1      
poslovni proces      1 1      1  1  
finance111        1         
tipi         11    1   1 
karakteristike 1   3               
združitve podjetij1 1            1  1  
telekomunikacije    21     1         
donos11  1   1            
inovativnost      1       12     
Avstrija    1  3             
kariera      1   1   1    1 
vzajemni skladi11  1     1          
Nemčija   1 1     1         
trgovinsko podjetje    1    1     1     
občine  1  1     1         
zaposlenost  1   1   1          
privatizacija    1 1    1         
ocene      1 1  1         
javne finance         1 1   1     
vodenje projektov       11   1        
obvladovanje tveganj            1  2     
Makedonija      2   1          
pogajanje      1       11     
odličnost       2    1        
neposredne tuje investicije      2   1          
cilj 1  1     1          
varstvo okolja     1    1    1     
sodelovanje  1 11               
gospodarstvo  11  1              
žensko delo              11   1 
psihologija osebnosti 1  1 1              
izvajanje    111              
ustvarjalnost          11  1      
turizem  1   1       1      
davki   1      1   1      
prestrukturiranje       1 1    1      
internacionalizacija    11 1             
tveganje    1       1     1  
efektivnost    11            1  
ZDA  2  1               
delo               1   2 
informacije      1 1     1      
programi          2        1 
Velika Britanija   111               
changes             11    1 
stroški          1    1  1  
stres   1      1    1     
majhno podjetje     3               
konkurenčnost      11  1          
prevzemi podjetij  1            1  1  
inteligenca       1  1  1       
izbira   1           1 1   
sodstvo     1 11            
podjetnik    11         1     
lokalna samouprava     1    11         
ponudba    1   11           
izboljšave               21    
članstvo1   1    1           
enterprises             1 1   1 
trženje  1            1  1  
cena         1     1 1   
trg kapitala   11         1      
standardi     1 1       1     
bolnišnice     11        1     
demografija       2            1
elektronsko poslovanje  1 1  1             
finančne institucije  1 1  1             
RITES             2       
predvidevanje2                    
predpisi2                    
Graz University of Technology              2      
delnice 1 1                 
mednarodne ekonomske integracije1   1                
Hrvatska       1    1        
nevladne organizacije         11          
kodeksi      11             
Švedska   1   1             
zdravstveno varstvo      11             
izvoz   1   1             
etika      11             
poslovna morala      11             
metodologija    1   1            
trgovanje    1   1            
subvencije       2             
trgovina     1 1             
mladina    1 1              
benchmarking  1   1              
EMU    11               
razvojna strategija  1  1               
evro    11               
pravni vidik   1 1               
poslovne finance   1 1               
poslovna strategija    11               
ekonomika prehoda     11              
Italija     11              
brezposelnost  1   1              
problematika   1 1               
mednarodno poslovanje   1 1               
sodišča     1  1            
inovativno poslovanje    1     1          
permanentno izobraževanje    2                
neverbalno komuniciranje      1   1          
ekonomska politika    1     1          
svet   11                
vrednostni papirji    1     1          
življenjsko zavarovanje          11         
regulacija           2         
javno podjetje       1   1         
pokojninsko zavarovanje   1      1          
regionalni razvoj  1       1          
lastništvo1         1          
koncesije    1    1           
kmetijstvo  1  1               
Salonit Anhovo     2               
mednarodno trženje   1 1               
povpraševanje        11           
avtomobilska industrija       1 1           
družbena odgovornost         11          
investicijski skladi 1  1                
obveznice 1  1                
kapital        1  1         
raziskovalno delo  1         1        
entrepreneurship              1    1 
škoda          1     1    
sestanki              11     
mediji               11    
izobrazba      1        1     
strategy             1     1 
nadzorni odbor     1         1     
bančni sistemi1              1     
učni programi              11     
research              1 1    
human resource management              1 1    
šport     1          1    
banking             1    1  
medkulturno delovanje      1             1
javni sektor      1        1     
culture              1    1 
staranje           1        1
company performance             1   1   
sredstva               1   1 
business efficiency             1   1   
spol               1   1 
nakup      1          1