Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Nežka Mramor Kosta

Ključna beseda201520162017
topološka analiza podatkov31 
simplicialni kompleks 2 
vztrajna homologija2  
diskretna Morsova teorija2  
topologija11 
Bettijeva števila11 
računska geometrija 11