Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Marko Robnik Šikonja

Keyword2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
računalništvo1111113851        
diplomske naloge11 111382         
strojno učenje1  61142453332 1
računalništvo in informatika   810841        
visokošolski strokovni študij   8851         
obdelava naravnega jezika     1 222 1134 
univerzitetni študij11 3531         
klasifikacija    11 23  4  1 
globoke nevronske mreže         11 1221
model BERT            3311
spletna aplikacija     322        
umetna inteligenca      2 12 11   
vizualizacija   313          
slovenski jezik     1 31     1 
gručenje    1  211  1   
podatkovno rudarjenje    1 2 12      
procesiranje naravnega jezika    1  121    1 
nevronska mreža       2 1 1 1  
natural language processing           11 3 
magisteriji  1   31        
nevronske mreže    1  1 1  2   
vejica       5        
jezikovni korpus       22       
globoko učenje         12 1   
deep learning           2  2 
jezikovni model        1  1 1  
porazdeljeno računanje    1 2         
Twitter        11    1 
vektorske vložitve besed           2  1 
genetski algoritmi    2  1        
analiza sentimenta        2     1 
kombinatorična optimizacija    1       11  
ločila       3        
naključni gozdovi   11  1        
arhitektura transformer              21
naivni Bayesov klasifikator    1    2      
organizacija konferenc       2 1      
korpus Lektor       2       1
analiza besedil       2 1      
Disco      2         
sumarna oblika      2         
MapReduce      2         
optimizacija z rojem delcev    1    1      
graf   1         1  
razložljiva umetna inteligenca            11  
ACT-R      2         
Ravenove progresivne matrice      2         
inteligenčni testi      2         
računalniško modeliranje mišljenja      2         
kognitivne arhitekture      2         
Parkinson's disease           1 1  
word embedding           11   
razvrščanje   11           
preiskovanje      2         
ekspektiminimaks      2         
evolucijsko računanje    1     1     
tršet      2         
matrika sosednosti   11           
konvolucijske nevronske mreže         11     
kosinusna podobnost    11          
tekstovno rudarjenje    11          
občine v Sloveniji      2         
ogrodje za vizualizacijo geografskih podatkov      2         
vizualizacija geografskih podatkov      2         
nepopolna informacija      2         
hiperkaliemija      2         
zdravila      2         
hierarhije      2         
interakcije zdravil      2         
interakcije      2         
porazdeljeni naključni gozdovi      2         
povezovalna pravila      2         
umetno življenje    1  1        
LexiComp      2         
povezovalna pravila s funkcijo koristnosti      2         
funkcije koristnosti      2         
posplošena povezovalna pravila      2         
ontologije      2         
generalizacija      2         
DiscoMLL      2         
statistično strojno prevajanje        2       
besedilo       2        
krn       2        
jezik       2        
klasifikacijska točnost       2        
klasifikacijski model       2        
klasifikator       2        
moment       2        
gradientni spust       2        
atribut       2        
neural networks          1   1 
Macedonian language             11 
vzratno širjenje napake       2        
cross-lingual transfer             11 
SloBERTa              11
konvolucijska nevronska mreža       2        
evolucijski algoritem       2        
Pareto optimalnost       2        
časovne vrste    1          1
večkriterijska optimizacija       2        
model SloBERTa              11
pametna stavba       2        
razporejanje člankov       2        
LanguageTool       2        
konvolucija       2        
medjezikovni prenos            1  1
hevristično preiskovanje 1 1            
nevron       2        
rekurenčne nevronske mreže         1     1
machine learning             11 
lema       2        
modrost množic   2            
rudarjenje mnenj        2       
sopomenke           1  1 
označevanje besedil        1     1 
jezikovne tehnologije     1 1        
language models            1 1 
algoritmi     1 1        
protipomenke           1  1 
Sloleks         1    1