Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Boštjan Blažič

Keyword2014201520162017201820192020
regulacija napetosti 13 1  
razpršeni viri  5    
pretoki moči 12 1  
jalova moč 11 1  
pametna omrežja  3    
regulacijski transformator  3    
OpenDSS  1  11
kakovost električne energije 11 1  
električna vozila  2    
regulacija  11   
samooskrba  2    
centralna regulacija  2    
distribucijska omrežja 1   1 
minimizacija izgub 11    
daljnovod. 11    
meritve 11    
Monte Carlo metoda 11    
razvrščanje    11 
ozemljitvena upornost 11    
sončne elektrarne  1  1