Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Jurij Jaklič

Keyword200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
informatika 144348313217109212547 2644 
informacijska tehnologija198139106223476211124  424 
informacijski sistemi 48104576615366111412 1 1 1
analiza  3 222435255211258 23131
case study 1465232511152  5 5  141 
podatki 1244113442222 113511413 
Slovenija16661443432421 41       
poslovna inteligenca        581443 825 2221 
poslovni proces   2341327252  321 1112 
podjetje 324423235 21  8 2   1  
modeli 114111236 222 412 2121 
management 11311214411 2 322   211
informacije 1322132543111 2    11  
raziskave 2   1  11 4211624 12211
baze podatkov  321232521    313 1  1 
informatics         1   3  1412652 
poslovanje podjetja  12324222 1 1 4        
programi1131  21 41 1 1213      
primeri 1 1     1 121 53 11221 
software 112 232  1 2  322      
kvaliteta   11  1322111 2 11 1 3 
projekti 1 311124321   1        
Internet15232 2111  1  1        
analysis         1   1   411641 
elektronsko poslovanje 323311 11 1   3        
information technology   1         2   312621 
rudarjenje podatkov  2 2 1311  23 1 1  1   
uspešnost poslovanja  1 111112 1 1 5    11  
razvoj 1141 1  11 1  31   1  1
skladiščenje podatkov  1  21 3 111  5        
ocene  1   2 121  3 3 1    1 
odločanje 11  121122 1  1    2   
komparacije     111 3 13  211      
spremembe   11  2 2 21  1  1   11
odnosi s strankami  12 1 2 11  1 31       
research         1   1   2  441 
standardi  2 1111 11    3        
data             1   4 132  
trženje 1 21   1    1  22      
meritve    1    21    2 2    1 
računalništvo 331     2              
upravljanje  11  1  1     4    1   
zakonodaja 12 11         3      1 
efektivnost 2     1 1     3 1   1  
business intelligence system         1   2  11111   
znanje     22 11 1   1        
vodenje projektov   1 11 2 1         1  1
vrednotenje     11 11  2  1    1   
planiranje  11   121     1     1  
tehnologija  1    1 2     21  1    
bančništvo   1      2  1 2   1 1  
metodologija 1211 1 1       1       
storitve 2       1 11  3        
aplikacija 1 1 1        11 2      
business process         1       11112  
sistemi  1212                  
zdravstvo     2   112            
kontrola      1 1 21        1   
metode        111 11  1       
izobraževanje 1 1 1   1 1   1        
poslovne odločitve   1 1   1  11      1   
trendi   1     2     1 2      
models             1   2  3   
varstvo podatkov 22      1     1        
podatkovna analitika                   14 1 
data analytics                 1  311 
elektronsko trženje 2 1  1          1      
zavarovalstvo     1   12  1          
information systems         1   1   3      
artificial intelligence                   1211 
izbira         1     3     1  
strategija     1   11    2        
kadri   1    11  1   1       
telekomunikacije   11   11     1        
javno podjetje      1 11     2        
banke   1      1  1 1        
izboljšave 1     1 1            1 
trgovinsko podjetje  2      1   1          
tveganje 1           1 1   1    
komuniciranje  1   1   1         1   
poslovna informatika        11 1 1          
varnost      11       1     1  
obvladovanje znanja   1  1 1  1            
prestrukturiranje     1   1 1   1        
programiranje  11 1   1              
izvajanje 2 1  1                 
računalništvo v oblaku               4        
ponudba 1       1 2            
uporaba računalnikov 2 1             1      
dokumentacija         1   1 2        
industrijsko podjetje1    1 1   1            
strategija trženja 2     1         1      
poslovno poizvedovanje   1 21                 
data mining                 1 1 2  
informacijska družba  111   1               
uporabniki   1     1 1            
cases                 1  2   
brezplačno programje            11   1      
merila               2 1      
zaposlovanje        11  1           
organizacija  1 1                1  
pravila    1    11             
programski jeziki 1  1              1    
farmacevtska industrija       1   1      1     
študij na daljavo 1      1      1        
kultura podjetja     1         2        
optimizacija       1 11             
zaloge     1  1  1            
energetika  1 11                  
obvladovanje tveganj   1           2        
nova ekonomija 11     1               
konkurenca 11             1       
Merkur     1   2              
poslovne informacije   2    1               
nevronske mreže  1    1            1   
zaščita 1    1        1        
infrastruktura          1    1   1    
klasifikacija  1  1       1          
proizvodi   1           2        
ekonomska predvidevanja  1            1    1   
prodaja        1        1  1   
Ekonomska fakulteta        1  1   1        
tourism                 1  11  
umetna inteligenca   1               11   
javni sektor  1     1      1        
razvrščanje v skupine  1    1 1              
EU 11            1        
bančno poslovanje   1      1        1    
zdravstveno varstvo     2   1              
zadovoljstvo     1 1 1              
culture             1     11   
zunanje izvajanje dejavnosti      1        2        
business intelligence                    12  
problematika 1 1 1                  
skladišča  1  1  1               
business efficiency                1   1 1 
information         1           1  
digitalizacija                     11 
company performance                1     1 
XML    2                   
plačilni promet   1           1        
turizem    1           1       
poročila          1    1        
small enterprises                    1 1 
tehnološki razvoj           2            
elektronika       11               
založništvo       1       1        
trg      1 1               
nakup         1 1            
majhna podjetja               2        
arhivi  1          1          
potrošnik               11       
sposobnosti      1        1        
medorganizacijski sistemi           1   1        
visoko šolstvo           1   1        
varstvo okolja  1                   1 
geografija     1                1 
arhitektura  1         1           
življenjski ciklus  1            1        
mobilna telefonija 1             1        
kmetijstvo      1              1  
regulacija          1    1        
evidenca     1         1        
Studio Moderna            1  1        
uspeh   1           1        
panoge dejavnosti         1  1           
struktura   1    1               
gostinstvo      1     1           
transport   2                    
hardware 1   1                  
občine     1                1 
uporaba človeških zmogljivosti               11       
poslovni plani       1             1  
integracija       1         1      
elektroindustrija1 1                     
marketing                   11   
računalniški sistemi 2                      
gospodarski kriminal  2                     
računalniška mreža  2                     
electronic commerce             1     1    
licence  1   1                 
Telekom   1     1              
finance        1         1     
algorithms                   2    
transakcije         1        1     
evaluation             1   1      
prekrški  2                     
poslovno komuniciranje   1             1      
zdravje          1      1      
mednarodne primerjave 1       1              
oglas 2                      
RTV Slovenija               1 1      
faze 1 1                    
javna uprava        2               
organization             1        1 
šport      1          1      
avtomatizacija         1       1