Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Marko Hočevar

Keyword2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
računovodstvo4162117192822172620129411142610231310125
Slovenija2101011212418151926105257238103995
analiza 45329691316910446195161010119
podjetje196817131186144453514293273
poslovanje podjetja178614111299184713413274153
case study 45915151586753411735233 
diplomske naloge        271213101011815      
uspešnost poslovanja1232376481147 4313265132
davki1152388796533319151523
računovodski izkazi 61035104371033 434 5212 
stroški233271042221623411 44713
kontrola 13345776751 2253 1321
primeri142 1211 1151211088549 
revizija 42447544532 113364131
zakonodaja  5 3311255 2116151451
davčni sistemi  122346623 22 614 322
standardi155116213252 1 213242 
informacije152465413321  12132111
industrijsko podjetje 22153227623  14 114  
controlling 5 35543332111122121  
financiranje  111 23651 2311242241
poslovni izid 23313111522   314313 
raziskave  1   112 221 33 72345
poročila 4614522231   1  112  
storitve 1    13122 1123281213
obdavčenje   2112 332 11 614 3 2
odločanje 3153132112   23 1 111
kalkulacije 121232321   1 4 2141 
mednarodne primerjave 212433 111    321221 
občine  1  11 6 215313  221 
management 2 3211142 2   2133 2 
vrednotenje 22 153124 11  2112   
knjigovodstvo1211 22231   2 4 2131 
tveganje 214242  3 3  12111   
javne finance  112541213        23 
kvaliteta111 32 1 123 122 311  
stroškovno računovodstvo111134313    2 3 1 1  
komparacije     41 2122 113  1223
bilanca stanja1 2 321 5211 1 4 1    
lokalna samouprava  1  12 5 1 5221  121 
metode 2116432 1     13     
javno podjetje    2 21131   1713  2 
planiranje1   222212111 11121 1 
projekti 2  211 23312  211  1 
investicije 11  312 5 1   2   132
šport    1  12 1  1 3421131
notranja revizija  2113132 2   12   11 
EU   14221121 2 12  1   
terjatve 1   111253   21    3 
bančništvo 133112   11  21 22   
banke 1332 2   21  12 21   
sredstva    1 23 611 1 111 1 1
finance 2  13  2221  12     4
modeli 5132 111  2  12      
trgovinsko podjetje1  121112211  111 111 
društva 1 1   21   1111232 2 
proračun        51223122      
organizacija 2  31 11     1321 12 
revizor   1 321112     2311  
meritve  2  13 1  2 122  2 11
osnovna sredstva  11 41122   1 1 1111 
finančna poročila   3221  211   31 2   
bančno poslovanje  23111   11  21 22   
razvoj 22 21   2 2   2  21  
odgovornost 2   2341     1 111   
uravnotežen seznam ciljev  2  31111 2  1  12 1 
vodstveno računovodstvo   1231  2    13111   
proračuni 111134 1 1        21 
informacijski sistemi  213231 11   1     1 
kadri  2 111 14 1   2   11 
pravna oseba    11232 1    111 11 
davčne olajšave     31321    111  1 1
davek na dodano vrednost  1 1   211 1  4 3 1  
cena 1  111 1 11 112 121  
spremembe 1    3 1 2  2 1 1 21 
neprofitne organizacije 2 11 122   1    211  
nabava 1  2 111111  21    1 
plače  111 1 1  1   1 1 41 
razkritje   22111 1 1  11 11   
javni sektor     21 2  11 22  11  
strategija    1112  11  11 211  
majhna podjetja  12  111 1 1  2 2 1  
prodaja 1113 11111 1     1   
amortizacija     5  12     1 21   
kapital 113  11 2   1  11    
produkcija 2   1  12     3 11 1 
goljufija      211      1121 21
dohodnina  211 111   11   1 2  
davek od dohodka    111321 1   1 1    
družbena odgovornost  1   11313   1   1   
mednarodni standardi  1  3   11     1  41 
gradbeništvo 1  21111211   1      
boniteta 112      11  13 1 1  
ABC metoda1  2212  1     1   1  
poslovne finance      1   1  1 3 2  3 
ocene  1  1  11 2  31 1    
vodenje projektov 1  11  2121   11     
oblikovanje cene   11 21 1111  1    1 
stroški dela    1 1 1  1 1 2  13  
farmacevtska industrija     2  331       11  
krediti  221   1 11   3      
likvidnost   11   12  1111 1    
bilance 1   21  211  1 1     
poslovne knjige1 12 111     1 1    1 
zaloge   1 21 1112      1   
javni zavodi     1 14    112      
indeksi  11    121    3 1    
infrastruktura     121   1   21 1  1
obvladovanje tveganj  11 11  1 2    1 1   
dobiček  2  4   1     1  1   
podjetnik      2  11    1   22 
trženje  1   1  1  1   121  1
znanje  1  2       1111  1 1
informacijska tehnologija  211           1 2 2 
analiza poslovanja        41   2 2      
igralništvo  1 111 112    1      
prenosna cena  21 112  1 1         
etika   1 11 1       2 2   
zavarovalstvo  11  1  1     1   111
avtomobili     1 12     11 1 1  
optimizacija     11     2  2    11
obračuni  111  111 1   1      
sponzorstvo      111    1  11  11
davčna osnova     2212           1 
gospodarske družbe 121 11   2           
telekomunikacije 2  1  3   1   1      
podjetništvo 1 1  2   1    1 2    
okolje  1    111    11  2   
obveznosti      1 32 1     1    
konkurenca  1    1 1    11  11  
poslovne enote 1    12   11  1      
strukturni skladi     1 2 21 1         
kreditna sposobnost 1 1      1   13      
dodana vrednost  2   1 21     1      
zunanje izvajanje dejavnosti     1 1     112 1    
plačilni promet     1  21   1      2 
ugotavljanje stroškov na podlagi aktivnosti1 1 311               
notranja kontrola 3 12     1           
javna naročila      21 2  1 1       
trg kapitala     1   2 1       111
zunanja revizija   21   112           
dejavnost 3               2  1 
konsolidirani računovodski izkazi 21  1 1  1           
delo    1        1   2 2  
poslovne odločitve     1    1      2 11 
finančna analiza      1 11     3      
davčna utaja   1   1     1 1     2
informatika   1    1      1  2 1 
licence        2    1 11  1  
odhodek    1 11 11        1  
cestni promet      1    1   2   1 1
donos         111   1 1  1 
pravni vidik   1 11   1     11    
krize    1   2 11       1  
vrednost   1 11  1   1 1      
kmetijstvo         1   2 11  1  
trgovina      3 1  1    1     
Krka        31 1      1   
prevoz                 3 1 1
prispevki          1 11     2  
trendi       1       11  1 1
kovinska industrija     2        12      
elektronsko poslovanje  1           12   1  
multinacionalne družbe    1 12       1      
programi  1 1            111  
davek od dobička  3 1           1     
zaposlovanje      1       1  111  
Velika Britanija    11    1    11     
Nemčija 1  11         11     
računsko sodišče     22           1   
gospodarski kriminal 1 1           1    11
poslovni sistemi  1111     1          
cilj 111      1        1  
inšpekcijske službe     1    1    1    11
poštena vrednost     2  1  1   1      
indikatorji 111 2                
izboljšave         11    1   11 
Hrvaška               12  11 
bančni sistemi 11   1   1       1   
ekonomski vidik                 2  3 
pogodbe           1  1    12 
Avstrija      1 2      1 1    
svetovanje    1 1 11  1         
zdravstvo      1    1  11    1 
pravne osebe     1  1111          
nakup 1      1    11  1    
napake      1 1        11 1 
živilska industrija    12  1         1   
denarni tokovi       1 1     1 1  1 
varstvo okolja1         1    3      
regulacija          2       2 1 
sistemi  1 112               
človeški kapital  1   1        11   1 
predračuni 1 11 1 1             
premoženje     111          1   
inventar   1           1 11   
poslovna morala     1 11       1     
letna poročila        1 2    1      
potniški promet        1  1   1   1  
finančno poslovanje     1   1       1  1 
institucije               1 2  1 
dolgovi        2 1   1       
pravila    1           1 1 1 
regionalni razvoj         1  21        
mednarodno poslovanje  1  1   1         1  
prisilna poravnava    1   1   1 1       
podatki    1  1    1    1    
odnosi s strankami 1   1        1   1   
uspešnost        2 1 1         
davčne utaje        2  11         
kodeksi     1          2 1   
proizvodi     11  1        1   
stečaj 1      1     1  1    
konkurenčnost  1  11 1             
software  2 1             1   
tržna analiza         1   1    11  
lesna industrija    2  2              
zadovoljstvo          1 1     1 1 
Mercator   1       2        1 
TQM 1  1    1     1      
ekologija1     1        1   1  
energetika         1 1        11
knjigovodske listine      121             
karakteristike    21           1    
najem1      1     1     1  
davčni nadzor       111  1         
pristojnost 1           1    11  
pranje denarja 1 1           1 1    
zgodovina  1  1           1  1 
prihodek   11 1  1            
poslovanje        111    1      
prestrukturiranje    1 1 1        1    
uspešnostno predračunavanje   1    1      1  1   
centri odgovornosti   2 2                
upravljanje    11         2      
subvencije  1           1  1    
avtomobilska industrija  1        1     1    
neodvisnost   1       1     1    
invalidi              1 11    
ponudba         1     1 1    
NLB     11          1    
ZDA 1   1         1      
evidenca       11   1         
transport        1  11         
rastoče podjetje     11     1         
mednarodno podjetje  1  1      1         
licenciranje          1  2        
usklajevanje   1          2       
teorija 1 1  1               
skladišča 1  1      1          
podjetja        11 1          
prevzemi podjetij        111           
plačilni instrumenti        2 1           
davčni predpisi     2    1           
ekonomske kategorije 11       1           
življenjski ciklus 1    1  1            
vodenje   11   1             
dohodek   1   1   1          
odhodki          1 1 1       
prihodki          1 1 1       
poslovno okolje 2  1                 
efektivnost         11    1      
posredniki 1   1         1      
Evropa         11    1      
ekonomičnost         11    1      
predpisi 3                    
bilanca uspeha1 1            1      
nabavna funkcija       1      11      
javne službe      1    1   1      
novi proizvodi  1 1          1      
Telekom          11   1      
mlekarstvo    11         1      
nepremičnine  1     1      1      
pekarstvo        1 1      1    
konkurenčne prednosti    21                
merila        1      11     
trg  1        1  1       
gospodarsko pravo         1    1     1 
EMU     11             1 
tržne raziskave         1        11  
poslovni plani      1           11  
električna energija       1            11
budžetiranje               11 1   
poklici                2 1   
odpadni material1         1       1   
nagrajevanje             1     11 
organizacijske strukture    1         1    1  
struktura     11            1  
poslovna funkcija    1      1      1   
izobraževanje              11    1 
leasing1            1       1
tovorni promet               2     1
turizem     1   1           1
distribucija               1     2
komunalne dejavnosti    1    1          1 
analysis              11 1    
blago        1           1 
investicijski skladi     1     1          
nagrade     1              1 
zdravstveni zavodi    1      1          
franchising        1  1          
problematika      1              1
portfolio           1        1 
pravo družb              1     1 
občinski proračun          1 1         
povpraševanje         1 1          
kreditiranje         1 1          
obnovljivi viri energije         1 1          
Gorenje         1 1          
ekonomski razvoj    1       1         
kriminal                 1   1
JIT         1 1          
Iskra Mehanizmi         1 1          
bela tehnika          11          
agencije                 1  1 
otroško varstvo      1        1      
izobrazba              1     1 
izbira              11      
benchmarking     1         1      
obračun        1     1       
računovodski kazalniki         1     1      
računovodski servisi              11      
Francija           1   1      
BTC          1    1      
Merkur       1       1      
kreativno računovodstvo    1               1 
proračun občine            1 1       
obramba          1   1       
energija1         1           
odličnost    1        1        
socialna varnost            11        
zaposleni           11         
pravilniki          1   1       
študenti      1             1 
vojska    1         1       
vrednostni papirji     1              1 
javni razpis         1    1       
trg delovne sile      1       1       
trg dela                  1 1 
finančni načrt         11           
off-shore   1  1               
Simobil       2              
združitve podjetij 1    1               
zavarovalni zavodi      1              1
davčne službe      2               
trgovanje                   1 1
motorna vozila  1     1             
asimetrične informacije   1    1             
Lip Bled       11             
pandemija                   1 1
politika          1          1
Casino Portorož     1  1             
metodologija   1  1               
evro     11               
obresti   11                 
zakoni   11                 
malo gospodarstvo   2                  
strojna industrija 1 1                  
uporaba človeških zmogljivosti  2                   
centralne banke    2                 
Kovinoplastika Lož     2                
zagotavljanje kvalitete 1   1                
dvojno obdavčenje  1  1                
zavarovalne premije   1                 1
mednarodne ekonomske integracije    11                
Trgoavto     1  1             
sanacija podjetja        2             
osebne finance                     2
material           1     1    
izvršba         11           
ankete  1       1           
ciljno obračunavanje stroškov     1    1           
igre na srečo         11           
Helios        1 1           
menedžment         11           
poslovno komuniciranje            1        1
varčevanje           1         1
Italija      1        1      
kemična industrija        11            
življenjsko zavarovanje   1     1            
nepridobitne organizacije        11            
Slovenska vojska        11            
letno poročilo         2            
gospodarstvo  1     1             
ekonomska kriza        2             
delnice        11            
sporazumi  1      1            
factoring         2            
kompenzacije         2            
Colgate Palmolive Adria      1  1            
Lek     1   1            
promet       1  1           
pismenost                     2
intervjuji                 2    
trajnostni razvoj                  11  
certifikat1                  1  
control               1 1    
business efficiency               1 1    
siva ekonomija             1   1    
elektroindustrija  1            1      
kriptovaluta                  11  
poslovni proces    1            1    
intelektualna lastnina      1        1      
reforme 1                 1  
indexes             1 1      
motiviranje   1               1  
uporabniki     1           1    
potrošnik     1            1   
prodaja na debelo      1           1   
družinsko podjetje     1            1   
javne storitvene dejavnosti      1             1 
solventnost         1       1    
lojalnost  1               1   
Intereuropa               2      
davčna odmera      1         1     
spol               11     
stres               11     
tehnologija     1         1      
company performance               1 1    
Nogometni klub Maribor                 1  1