Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Jože Benčina

Keyword200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
diplomske naloge 52131611211820      
zadovoljstvo   12 26124 1 1
magistrske naloge   1 4 491     
kakovost   111 6313    
kvaliteta 11   291      
učinkovitost 1  2 114  2 2 
zaposleni   421 3  1  1 
uspešnost 1  3 1  121 1 
zadovoljstvo zaposlenih   1 2211  111 
Slovenija 1  113 2    1 
javni sektor 1 11131   1   
javna uprava11  42 1       
faktorska analiza     2  1 31  1
motivacija   111112 1    
lokalna samouprava 1 11 111    1 
dejavniki zadovoljstva     1    221 1
kompetence     311  2    
organizacijska klima   1  1   1111 
investicije     221       
občine   11 11  1    
izobraževanje   1 11 2      
participacija      1111   1 
management   11  11 1    
zavzetost          211 1
zadovoljstvo strank1   1 12       
predšolska vzgoja 1 2 11        
turizem      1 2 1    
evalvacija      1 1 1  1 
zdravstvo       11 11   
organizacija   2 1    1    
socialno podjetništvo      1  3     
visoko šolstvo      211      
študenti   1  1 2      
regresijska analiza          111 1
upravna enota       1  1 1 1
merjenje učinkovitosti    2 1        
sistem uravnoteženih kazalnikov    1 1   1    
merjenje zadovoljstva           21  
upravne enote    111        
javne storitve    1  2       
merjenje 1  1    1     
domovi za stare ljudi       21      
podjetja     1 2       
kakovost storitev    111        
trg dela   1   1  1    
diplomanti     21        
lokalna skupnost   2 1         
razvoj      1 1 1    
študija primera   11          
socialno varstvo       11      
odličnost     11        
upravljanje     1    1    
zaposlovanje        1 1    
vpliv          2    
dejavniki zavzetosti          1   1
storitve    1    1     
srednje šolstvo 1     1       
kazalniki    1  1       
šport      2        
analiza         11    
model CAF          2    
strukturno modeliranje     1    1    
merjenje kakovosti1    1         
policija    1    1     
spletna socialna omrežja    1    1     
zadovoljstvo uporabnikov    11         
zaposlitev          2    
financiranje občin   1    1      
merjenje uspešnosti    1     1    
občani          2    
stres    11         
dejavniki         2     
brezposelnost        1 1    
varčevalni ukrepi     11        
kazalniki kakovosti       1  1    
stres na delovnem mestu    11         
vzgojno-izobraževalni proces 1    1        
CAF 1    1        
financiranje   2           
analiza poslovanja       11      
poslovanje     1  1      
zakonodaja   1         1 
zadovoljstvo pri delu   1    1      
zdravje       11      
občinska uprava          1  1 
mladi    1  1       
projektno vodenje       11      
projektni management       11      
družbena omrežja      1      1 
zasebni sektor      1    1   
kapital   1    1      
javni zavodi      11       
terciarno izobraževanje   1    1      
projekti       1  1    
uporabniki      11       
promet   1    1