Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Slavko Debelak

Keyword20082009201020112012
diplomske naloge238303010
Slovenija 10 11
Evropska unija 642 
policija1731 
tujci 4321
migracije 6 1 
prometna varnost13  1
človekove pravice 23  
prometne nesreče22 1 
migracijska politika 32  
mednarodne migracije 22  
družina 22  
varnost111 1
državljanstvo   22
cestni promet21 1 
azil 13  
organizirani kriminal 21  
inšpekcijski nadzor 111 
nasilje 2 1 
policisti 3   
suženjstvo 12  
Schengen 3   
vozila 2 1 
mejna kontrola 21  
zakonodaja 21  
trgovina z ljudmi 12  
zaposlovanje 1 1 
diplomacija 1 1 
humanitarno pravo 2   
preventivna dejavnost 11  
religija1 1  
medkulturni dialog1 1  
pravice  2  
elektronsko poslovanje   2 
državne meje 2   
narodne manjšine  2  
šport  11 
lokalne skupnosti 2   
zasebno varovanje 11  
biometrija  2  
meje 11  
dokazi  2  
preiskave  2  
kultura1  1 
cerkev  11 
država  11 
imigracija 2   
vizumi 2   
kriminaliteta 2   
ilegalni prehodi  2  
pridržanje  2  
varna hiša 1 1 
motorna vozila 2   
izravnalni ukrepi   2 
naravne nesreče   11
Republika Slovenija   11
register tujcev   11
zemljiška knjiga  1 1
Schengenska konvencija   2 
nesreče    2
zapori   11
prekrški 1  1
Schengenski pravni red  11 
nepremičnine  1 1
varstvo pred nesrečami   11