Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Radoš Šumrada

Keyword20062007200820092010201120122013201420152016
geodezija675342323 1
diplomska dela67533232   
UNI364322322  
GIS1432   11 2
VSŠ31  1      
prostorski podatki1 1 1     1
3D-model 1 1 1    1
geografski informacijski sistem1       2 1
zbirni kataster GJI 111       
diplomska naloga        2 1
Google Earth   1  1    
gospodarska javna infrastruktura  1       1
metapodatkovni sistem1     1    
magistrska dela    1   1  
urbana oprema  11       
odprta koda    1   1  
lokalni prostorski podatki     11    
INSPIRE  1   1    
metapodatek1     1    
KML     11    
geografski operacijski sistemi    2      
prostorske analize  1     1  
UML1   1      
prostorski podatek  1    1   
tehnična dokumentacija   1      1
terenski računalnik1   1      
metapodatkovni standard1     1