Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Dejan Lavbič

Ključna beseda201220132014201520162017201820192020
računalništvo627143     
diplomske naloge727122     
univerzitetni študij521112     
računalništvo in informatika51993     
Android346      
semantični splet3 42     
visokošolski strokovni študij261      
mobilna aplikacija2112 1   
strojno učenje 2 41    
RDF 14 1    
SPARQL 14 1    
Java123      
klasifikacija 32      
podatkovno rudarjenje 112  1  
Bitcoin  32     
pridobivanje podatkov 13 1    
Google Maps 13      
proces   4     
Node.js  2  1  1
HTML5 13      
tehnična analiza  22     
JavaScript  3 1    
spletna aplikacija 3       
openEHR    1 2  
luščenje podatkov12       
magisteriji  21     
integracija podatkov 1 2     
priporočilni sistemi   3     
NoSQL12       
podatkovne baze 1  1  1 
programska oprema   21    
MongoDB  2 1    
Google App Engine 12      
japonski svečniki  2 1    
OBD12       
P2P   2     
opravilo   2     
Twitter 2       
orodje   2     
podatkovno skladišče   2     
Talend   2     
digitalna valuta   2     
razvoj11       
RDB2RDF   2     
inteligentni sistemi za učenje   2     
učenje jezika SQL   2     
Markovski odločitveni proces   2     
procesiranje jezika   2     
Javascript 2       
računalništvo in matematika1  1     
lokalizacija   2     
internacionalizacija   2     
prevajanje   2     
BLE   2     
iBeacon   2     
shema relacijske podatkovne baze kot usmerjen graf   2     
iskanje v širino   2     
klasifikacija pristopov pri usklajevanju ontologij   2     
Linked Data viri   2     
morfološka normalizacija nizov   2     
usklajevanje ontologij   2     
bližina   2     
bogatenje podatkov   2     
ontologije   2     
temeljna analiza   2     
ogrodja  2      
analiza 2       
iOS  2      
socialna komponenta  2      
navigacija  2      
luščenje spletnih podatkov 11      
integracija spletnih virov11       
družabna omrežja2        
GPS11       
REST 1    1  
kriptovalute  1   1  
REST API  2      
delno strukturirani podatki11       
hiter razvoj  2      
Yahoo Pipes  2      
prepletene storitve  2      
vizualizacija grafa  2      
vizualizacija semantičnih podatkov in metapodatkov  2      
Google Spreadsheets  2      
raziskovanje po grafu  2      
izvajanje trgovalnih strategij  2      
Splet 2.0  2      
tehnični indikator  2