Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Peter Lipar

Keyword201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
gradbeništvo1121416812   11231
UNI 1 21356    1131
diplomska naloga    11811        
diplomska dela112146 1        
krožno križišče  138423 1     
B-GR   64 1    1131
rekonstrukcija   152211 111 1
križišče  1 2114 1 1131
štetje prometa  1453 2       
prometna varnost1   3151  1 2  
preglednost  223221    1  
civil engineering   9   12      
GR    4     11231
graduation thesis   9   1       
prometna obremenitev  1431 1       
VSŠ1 1 313        
umirjanje prometa   11122    1  
varnost   211  1 1  2 
cesta    121     12 
diplomske naloge           1131
prepustnost  114          
kanalizirano križišče   33          
kolesarska pot   3  3        
krožišče    1     112 1
promet   4    1    1 
ceste    2 1    11  
križišča  1   2    11  
parkirna mesta 1  1  2  1    
UN   4           
parkirišče      11  1 1  
avtobusno postajališče    11 1    1  
prometna signalizacija   11 11       
roundabout   4           
analiza      2      2 
magistrska dela      2   1 1  
ukrepi1     1      2 
odsek    12         
projektiranje   1       2   
krožna križišča   2  1        
channelized intersection   3           
pešci      2 1      
idejna zasnova      1 1  1   
površine za pešce    1  11      
projektiranje cest    1      11  
nasičenost   111         
kolesarski promet   1  2        
prehodi za pešce    1   1   1  
Velenje   2           
traffic count   2           
priključek      1  1     
kriteriji1     1        
safety   2           
masterʼs thesis        2      
traktrisa   11          
kapacitetna analiza           1  1
ureditev območja       1 1     
regionalna cesta       1 1     
Plateia    2          
štirikrako križišče   11          
Muta   2           
geodezija      2        
cestni promet   1  1        
prometne površine        1 1    
Huda luknja   2           
lokalna cesta       1 1     
pas za leve zavijalce    2          
tehnične specifikacije   2           
Dravograd   2           
Drava   2           
traffic load   2           
road design   1    1      
obvoznica   11          
prometna ureditev      11       
mirujoči promet     1 1       
kolesarska steza      1     1  
klančina     2         
nivo uslug     11        
umiritev prometa1      1       
horizontalni potek   1         1 
zaznavnost  1         1  
vertikalni potek   1         1 
OG-MK    11         
ZDA     11        
načrtovanje kolesarskih površin   1  1        
ureditev   1 1         
prometne obremenitve     11        
kolesarji   1  1        
navodila za projektiranje 1    1        
NACTO     11        
TSC - Tehnične specifikacije za javne ceste    11         
TSC - tehnična specifikacija za javne ceste   1 1