Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Peter Lipar

Keyword2010201120122013201420152016201720182019202020212022
gradbeništvo1121416812   112
diplomska naloga    11811      
UNI 1 21356    11
diplomska dela112146 1      
krožno križišče  138423 1   
štetje prometa  1453 2     
rekonstrukcija   152211 111
prometna varnost1   3151  1 2
preglednost  223221    1
B-GR   64 1    11
križišče  1 2114 1 11
civil engineering   9   12    
prometna obremenitev  1431 1     
graduation thesis   9   1     
VSŠ1 1 313      
umirjanje prometa   11122    1
GR    4     112
kolesarska pot   3  3      
prepustnost  114        
kanalizirano križišče   33        
varnost   211  1 1  
promet   4    1    
parkirna mesta 1  1  2  1  
cesta    121     1
križišča  1   2    11
krožišče    1     112
ceste    2 1    11
prometna signalizacija   11 11     
parkirišče      11  1 1
UN   4         
avtobusno postajališče    11 1    1
roundabout   4         
magistrska dela      2   1 1
površine za pešce    1  11    
projektiranje cest    1      11
krožna križišča   2  1      
idejna zasnova      1 1  1 
channelized intersection   3         
odsek    12       
projektiranje   1       2 
pešci      2 1    
prehodi za pešce    1   1   1
kolesarski promet   1  2      
nasičenost   111       
kriteriji1     1      
navodila za projektiranje 1    1      
NACTO     11      
štirikrako križišče   11        
tehnične specifikacije   2         
safety   2         
prometna ureditev      11     
pas za leve zavijalce    2        
kolesarji   1  1      
ureditev   1 1       
regionalna cesta       1 1   
traktrisa   11        
priključek      1  1   
prometne površine        1 1  
traffic count   2         
ureditev območja       1 1   
masterʼs thesis        2    
obvoznica   11        
klančina     2       
geodezija      2      
načrtovanje kolesarskih površin   1  1      
ukrepi1     1      
ZDA     11      
kolesarska steza      1     1
prometne obremenitve     11      
TSC - Tehnične specifikacije za javne ceste    11       
TSC - tehnična specifikacija za javne ceste   1 1       
OG-MK    11       
diplomske naloge           11
zaznavnost  1         1
analiza      2      
cestni promet   1  1      
Huda luknja   2         
Drava   2         
umiritev prometa1      1     
traffic load   2         
Velenje   2         
mirujoči promet     1 1     
Muta   2         
lokalna cesta       1 1   
Plateia    2        
nivo uslug     11      
Dravograd   2         
road design   1    1