Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Zvone Vodovnik

Keyword200820092010201120122013201420152016
diplomske naloge3221922188338
magistrske naloge 11743678
socialna varnost 21854242
pogodba o zaposlitvi 631543 1
delovna razmerja112411 112
zaposlovanje 43542 32
delovno pravo 433332 1
brezposelnost 32522 22
trg dela  3142223
javni sektor 4242 112
javni uslužbenci 22311124
Slovenija 22231213
delovno razmerje  1433  1
odpoved pogodbe o zaposlitvi 61 112 1
plače 621    2
aktivna politika zaposlovanja  1321111
socialno varstvo122211   
nagrajevanje 411    1
zdravstveno zavarovanje 1  31  2
družinski prejemki  311  1 
zdravstveno varstvo 1  21 11
izobraževanje 22   1 1
delodajalci 41  1   
napredovanje  14     
človekove pravice  12 11  
starševstvo 12   1 1
politika zaposlovanja 23      
družina 111   11
brezposelni 211   1 
javna uprava 1 1  111
invalidi 111  1  
pokojnine 1  2 1  
sindikati111 1    
pokojninski sistem1  111   
zavarovanje   3   1 
trg delovne sile 121     
delavci 3   1   
socialna politika  111    
pokojninsko zavarovanje   11  1 
prenehanje delovnega razmerja 1 1  1  
denarno nadomestilo   2 1   
pokojninski sistemi    1  2 
socialni transferji   11   1
denarna socialna pomoč 2 1     
zaposleni 1  1   1
delovna uspešnost 2      1
plačni sistem 2 1     
mobing 111     
socialni dialog1 2      
socialno zavarovanje  12     
diskriminacija   11   1
motivacija   2    1
mladi  1    11
spolna diskriminacija 11 1    
varstvo pri delu 11      
brezposlenost   11    
pokojninska reforma1  1     
socialno partnerstvo 11      
invalidnost   1  1  
enakopravnost 2       
starost 1  1    
pripravništvo     11  
enakost spolov 1    1  
pogoji upokojevanja1   1    
zakonodaja  1  1   
javni uslužbenec   2     
zasebni sektor 1  1    
pokojninsko in invalidsko zavarovanje   2     
upokojevanje     11  
pravice  1 1    
poklicna rehabilitacija  11     
dopust  1 1    
mednarodno pravo       11
Evropska unija 1     1 
pravno varstvo 1      1
uradniki       11
kolektivne pogodbe1       1
človeški viri   1    1
delovni spori   1    1
pomoč na domu    1 1