Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Iztok Rakar

Keyword2009201020112012201320142015201620172018201920202021
diplomske naloge25111187218     
lokalna samouprava  1 1214  23 
upravni postopek1432   4     
javna uprava21 21  1 1 11
Slovenija1   13 1  1 2
občine  1  2131    
medobčinsko sodelovanje    1  2  22 
javno pooblastilo 1  2  2   11
občina        1 221
javne službe  11      12 
javni uslužbenci1  2   1   1 
državna uprava 11    1 1   
pravna ureditev   1   3     
varnost    1  3     
policija    11   1   
človekove pravice    2  1     
magistrske naloge       3     
javni sektor   1 1 1     
javno naročanje        2    
redarstvo     1 1     
lokalne skupnosti       2     
socialna varnost   1   1     
zaposlovanje   2         
pravna sredstva 11          
varuh človekovih pravic   1   1     
zastopanje stranke 1     1     
delniške družbe  11         
gospodarske družbe   2         
javna pooblastila  1    1     
lokalna skupnost  1 1        
javno-zasebno partnerstvo   1 1       
koncesije   1 1       
sodelovanje     1      1
dokazi11           
osnovne šole   1   1     
nadzor           11
nosilec javnega pooblastila           11
plačni sistem   1 1       
plače   1 1       
upravne naloge       1    1