Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Aleksander Aristovnik

Ključna beseda2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Slovenija535212341217141725242512546
diplomske naloge       920372117322324    
Evropska unija       36952552 1  
EU 263224 2114  32 3 
magistrske naloge        1 1647131   
trg dela         3 57543 2 
kohezijska politika       12422126  1 
financiranje11221  2321121   11
brezposelnost1      2  133313  1
gospodarska kriza         1 5 3512 1
proračun       147212 1    
analiza4 2 11212 11  1    
lokalna samouprava 1     23213 211   
zaposlovanje     1 3   15211  1
javne finance111      6311      
ekonomska kriza       11   642    
mladi            3533   
strukturni skladi  2 212 1211  2    
regionalna politika 23 2  11 1   2    
siva ekonomija        1  1341   1
regionalni razvoj  3 1  2 1 1 21    
ekonomski razvoj123 1 1 2          
občine  1    12112 1  1  
socialna varnost       1 1   13211 
socialno varstvo         11  2311 1
revščina          2211121  
socialna izključenost          12 1122  
Nemčija      1 11   222   
mednarodne primerjave   1 12 2 11  1    
finančna kriza        11 2 2  2  
državna pomoč 21     12  1 1    
javni sektor         11 2121   
Velika Britanija         1112  3   
Avstrija            11312  
aktivna politika zaposlovanja        1  3 21   1
politika zaposlovanja       1 12 2 1    
ekonomska rast122   1 1          
migracije  1       3 12     
decentralizacija       2   31  1   
pokojnine       111 21 1    
trendi114   1            
reforme  4   1  11        
modeli211    1 1         
sredstva    112 1     1    
fiskalna politika1 11     1 1    1  
EMU  1  12    1  1    
evro     12 11    1    
razvoj  11  1 1     1  1 
neposredne tuje investicije3 2                
pokojninski sistem         3    1  1 
javni dolg         4      1  
izobraževanje         2   1  1 1
visoko šolstvo         1  13     
javno-zasebno partnerstvo         1 13      
evropski socialni model               2111
monetarna politika  11  1  1    1    
študentsko delo            12 1  1
javna uprava         11 1 2    
pokojninsko zavarovanje       21 1        
demografija       1  3        
Grčija    1    21        
proračuni 12      1         
struktura121                
globalizacija  1     2     1    
konkurenčnost1 1  1  1          
Irska 1      111        
skladi 12    1           
Italija  1      1 1   1   
podjetje3 1                
Finska   1     1  1 1    
case study 1111              
staranje prebivalstva           21 1    
zunanja trgovina112                
ekonomska politika 111          1    
regije  1 1  1   1       
podjetništvo1    1     1  1    
kmetijstvo1 1  1    1        
zaposlenost          112      
Španija  1  1       1    1
Republika Slovenija               1111
Hrvaška           111   1 
delo na črno           1 2    1
denarna socialna pomoč             11 1 1
socialna politika         1  1  1  1
subsidiarnost           21      
svetovna gospodarska kriza         2     1   
Švedska          1    2   
kmetijska politika          2 1      
podnebne spremembe         111       
turizem         1 1  1    
plačilna bilanca3                  
subvencije  1   1  1         
diplomanti            21     
institucije  1   11           
krize  1       1   1    
banke       1  1   1    
valuta     12            
socialna država              11 1 
Poljska  1   1  1         
davki       1    11     
izdatki         1 2       
okolje1          1   1   
analiza poslovanja       11     1    
socialni transferji          1   2    
mednarodna trgovina        2   1      
sindikati       1 11        
učinkovitost              11  1
raziskave      1 1  1       
plačni sistem         11 1      
mednarodne ekonomske integracije  3                
zgodovina  21               
pokojninska reforma         2    1    
kontrola 11        1       
vstop na trg dela               1  1
davčna utaja           1      1
mednarodna menjava 11                
kakovost življenja              11   
izvoz  2                
carine 1          1      
zavarovanje1           1      
ekonomika prehoda  2                
nevladne organizacije 1 1               
neprofitne organizacije 1 1               
gozdarstvo          1 1      
finance1             1    
srednješolsko izobraževanje         1        1
gospodarstvo1  1               
javni uslužbenci         1  1      
regionalizacija           11      
konvergenčni kriteriji  1  1             
Republika Češka  1   1            
zakonodaja1      1           
blaginja              2    
deficit1        1         
socialno podjetništvo             11    
javna naročila         1    1    
denar      1 1          
euro       11          
visokošolsko izobraževanje        1    1     
brezposlenost              2    
naravne nesreče            1     1
demografske spremembe         1    1    
socialni dialog          1   1    
tehnologija     1  1          
ekonomske teorije        11         
bruto domači proizvod  1     1          
Slovaška      1 1          
zaposlovanje na črno             2     
Makedonija1            1     
pogodbe  1    1           
kohezijski sklad        1     1    
privatizacija  1         1      
research              1  1 
modernizacija         2         
emigracije          1  1     
imigracije          1  1     
OECD         1       1 
Bosna in Hercegovina            11     
javni zavodi       2           
socialni model              2    
migracijska politika          1  1     
mednarodne finance1      1           
bančništvo              2    
metode1 1                
reforma        1  1       
kapital2                  
devizni tečaji2                  
zadolževanje         1 1       
spremembe  1       1        
efektivnost11                 
socialna zaščita             1 1   
družinski prejemki              1  1 
Evropski socialni sklad           2       
makroekonomija11                 
projekti    1           1  
komparacije2                  
zaposlovanje mladih                11 
brezposelnost mladih               1 1 
inovacije  1              1 
odpadki               1 1 
priseljenci          2        
krožno gospodarstvo               1 1 
poslovanje podjetja2                  
uspešnost poslovanja2                  
lokalna skupnost         11        
skandinavske države           1    1  
dolgotrajna oskrba         2         
invalidsko zavarovanje       1  1        
obnova        1      1   
zdravstveno varstvo        11         
trg nepremičnin         1     1   
pokojninski sistemi           11      
financiranje občin           2       
Nizozemska           11      
davčni sistem              11   
pokojninske reforme           11      
ZDA        1   1