Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Jerica Vogel

Keyword2009201020112012201320142015201620172018201920202021
slovenščina11    142 111
diplomsko delo 2    12     
jezikovna didaktika1     121    
učbeniki 1     1  1 1
učni načrti       12    
učni načrt       1  2  
gimnazija1         1 1
osnovna šola 1        11 
geografija1          11
šolska geografija1      1    1
geografske diplome1      1     
bolonjski magisteriji        2    
diplomska dela1      1     
osnovne šole       11    
sporazumevalna zmožnost        1   1
učitelji      11     
magistrska dela       2     
medpredmetno povezovanje          11 
pouk slovenščine1         1