Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Alenka Kuhelj

Keyword2008200920102011201220132014201520162017201820192020
diplomske naloge119161234221726    
človekove pravice 54411111534    
Evropska unija 7491310931 1  
magistrske naloge 112121467    
Slovenija 5116210 3   1
pravna ureditev 1 1231 21   
Svet Evrope 111124   1  
Evropsko sodišče za človekove pravice   12 6   2  
zakonodaja 21241  1    
Lizbonska pogodba 122311      
pravica do zasebnosti 1  4112     
varstvo okolja  2 11111    
diskriminacija   21111     
pravo 3 12        
Sodišče Evropske unije  1 3 2      
varuh človekovih pravic 11 1 2      
okolje  2 1   1 1  
temeljne svoboščine  2  12      
prost pretok oseb    111 1    
zakonodajni postopek 31          
trgovina z ljudmi   1  21     
podnebne spremembe  1 11     1 
osebna svoboda   11 11     
otrokove pravice     2    2  
notranji trg   1 1  1    
zasebnost 1  11       
Kjotski protokol  1  2       
varstvo človekovih pravic 11     1    
varstvo osebnih podatkov 1  1  1     
pravica do veroizpovedi    111      
sodišča 2    1      
parlamenti 2    1      
politični sistemi 11   1      
državljanstvo   2  1      
osebni podatki    111      
Romi    111      
migracije    1 1 1    
romi    21       
mednarodne pogodbe 11 1        
Evropski parlament   111       
EU     3       
evropska unija      1 2    
Evropa 1  2        
otroci     11   1  
varnost 1   1    1  
begunec  1       1  
demokracija 1 1         
prost pretok kapitala    1   1    
parlament     2       
prost pretok storitev    1   1    
delo          2  
narodne manjšine    11       
letalski promet      1 1    
izobraževanje    1 1      
zdravje      1   1  
izvršilni postopek 1    1      
prost pretok blaga    1   1    
državna uprava     11      
Sodišče EU        1 1  
Zakon o varstvu okolja  1 1        
pravni akti    2        
ZDA  1 1        
mladoletniki1 1          
policija    11       
okoljska politika  2          
mednarodna sodišča    1 1      
pravice      11     
okoljska zakonodaja    1     1  
nasilje        1 1  
izvršba 1    1      
Človekove pravice 1    1      
azil  1   1      
kazniva dejanja1     1      
volitve  1   1      
sodbe     11      
ratifikacija   1 1       
dvodomnost     11      
izbrisani      2      
Francija     1      1
državni svet  1   1      
volilni sistemi  1   1      
migracijska politika     11      
državljanske pravice   11        
terorizem 1      1    
svoboda izražanja     1  1    
verska svoboda  1     1    
zaporniki   1 1       
Evropska konvencija o človekovih pravicah  1       1  
subsidiarnost   11        
mednarodno varstvo človekovih pravic 2