Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Maja Klun

Ključna beseda200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
diplomske naloge2152815131081522      
magistrske naloge 3581342814      
Slovenija 910341225113211
davki2523721622 11  
Evropska unija 141221111  2 1
proračun  1213213   2  
dohodnina1  3 1 12  111 
financiranje   21  1412    
občine  1 1 134      
obdavčevanje  212  5       
davek na dodano vrednost111 21  11 1   
gospodarstvo 11 1   2 1 111
davčni sistem 1 111 1 11 11 
javni sektor 111   112   11
javna naročila 2112   1   1  
socialni transferji  2  3 11      
davčne olajšave 11 11 12      
obdavčitev1 2   1111     
socialna politika  3  21  1     
javne finance  1 11  4      
državni proračun 11  1  11   1 
Italija 1       1112  
lokalna samouprava   2  12 1     
javna uprava  12 1  1 1    
javni dolg  1     111   1
Avstrija 1    1  1 11  
davčna politika 1  1 1 1 1    
davčni sistemi 2 1   11      
socialna varnost 12  1     1   
gospodarska kriza    111 2      
učinkovitost  11  11    1  
okoljske dajatve  12 1 1       
davčne utaje 1  2 1  1     
siva ekonomija    1   11 1   
občina   2     1  1  
nepremičnine  2     1  1   
konkurenčnost 11 1     1    
davčna uprava   1  21       
družinska politika   2 2         
socialno varstvo  2    11      
otroški dodatek  11 2         
davčni nadzor  1   12       
dvojno obdavčevanje   11   1  1   
davčne oaze 1  1 11       
Hrvaška  11  1  1     
davčna morala        111  1 
davek od dohodka  11  11       
brezposelnost    2      1   
Zakon o javnem naročanju        11  1  
Velika Britanija 11      1     
premoženje  1   1  1     
ukrepi         2    1
Evropa    1 1     1  
Irska  11     1     
javno naročanje   1    11     
bančni sektor    1   2      
finančna kriza   1    2      
stroški  1 1       1  
DDV    1    2     
igre na srečo  2         1  
družinski prejemki   1 2         
davčna utaja  1        1 1 
varstvo okolja  12           
stanovanjska politika  1  1  1      
državna pomoč 11           1
kmetijska politika    1 1 1      
odhodki  11 1         
administrativne ovire  21           
davek na nepremičnine  2        1   
davčna obremenitev 1  1     1    
davek   1     2     
ekonomska kriza  1    2       
subvencije 1   1  1      
pravne osebe  2   1        
viri financiranja  1      1     
Evropski socialni sklad 1         1   
Latvija  1        1   
javni izdatki        11     
socialno zavarovanje  1 1          
zavarovanje       1   1   
davčna olajšava  1       1    
zemljiška knjiga  11           
zadolževanje  1       1    
davčna kultura         11    
kmetijstvo 1 1           
samostojni podjetnik   2           
ravnanje z odpadki   2           
uspešnost  11           
financiranje občin    1 1        
primerjava 1        1    
bančništvo 1  1          
prispevki 1  1          
olajšave      11       
obdavčenje  1  1         
zdravje pri delu      11       
računovodstvo        2      
disertacije    11         
regionalni razvoj 1   1         
davčna osnova    1   1      
osebni stečaj       11      
informacije javnega značaja    1   1      
notranje revidiranje   1    1      
državna uprava 1     1       
dodatek za veliko družino   1 1         
neprofitna stanovanja       11      
delo na črno    1   1      
davčni postopek       11      
Nemčija  1     1      
regionalna politika 1   1         
EU   1 1         
invalidi       11      
varčevalni ukrepi    11         
študentsko delo   1   1       
Avstralija       1 1     
davek od dobička    1  1       
davčno opismenjevanje        11     
davčni zavezanec    1    1     
bančni sistem        2      
javni zavodi    1   1      
davčne obveznosti        2      
subvencioniranje  1     1      
banke 1  1          
davčna izvršba       11      
okoljevarstvena politika    2          
finančni načrt    1   1      
izobraževanje       1 1     
podeželje 1 1           
migracije        1   1  
podjetja 11            
revščina     1     1   
pokojnine 11            
Madžarska  1           1
socialna zaščita  2            
pokojninski sistem  2            
varčevanje 2             
igralništvo  2            
davek od dohodka pravnih oseb1          1   
prihodki  1         1  
kazalniki   1         1 
javna sredstva    1        1 
pokojninsko zavarovanje 11            
razpisna dokumentacija         1  1  
primerjalna analiza             2 
javni dolgovi  2            
socialne pravice     1     1   
pokojninsko in invalidsko zavarovanje    1      1   
kapital1 1            
prispevki za socialno varnost   1       1