Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Maja Klun

Ključna beseda2008200920102011201220132014201520162017201820192020
diplomske naloge2152815131081522    
magistrske naloge 3581342814    
Slovenija 9103412251132
davki2523721622 11
Evropska unija 141221111  2
proračun  1213213   2
financiranje   21  1412  
dohodnina1  3 1 12  11
obdavčevanje  212  5     
občine  1 1 134    
davek na dodano vrednost111 21  11 1 
javna naročila 2112   1   1
davčni sistem 1 111 1 11 1
gospodarstvo 11 1   2 1 1
obdavčitev1 2   1111   
javni sektor 111   112   
socialni transferji  2  3 11    
javne finance  1 11  4    
davčne olajšave 11 11 12    
socialna politika  3  21  1   
javna uprava  12 1  1 1  
lokalna samouprava   2  12 1   
Italija 1       1112
davčni sistemi 2 1   11    
davčne utaje 1  2 1  1   
davčna politika 1  1 1 1 1  
gospodarska kriza    111 2    
državni proračun 11  1  11   
Avstrija 1    1  1 11
socialna varnost 12  1     1 
učinkovitost  11  11    1
okoljske dajatve  12 1 1     
davčna uprava   1  21     
davek od dohodka  11  11     
dvojno obdavčevanje   11   1  1 
davčni nadzor  1   12     
konkurenčnost 11 1     1  
davčne oaze 1  1 11     
nepremičnine  2     1  1 
Hrvaška  11  1  1   
javni dolg  1     111  
siva ekonomija    1   11 1 
občina   2     1  1
otroški dodatek  11 2       
socialno varstvo  2    11    
družinska politika   2 2       
Irska  11     1   
brezposelnost    2      1 
kmetijska politika    1 1 1    
družinski prejemki   1 2       
davčna morala        111  
stroški  1 1       1
davek   1     2   
javno naročanje   1    11   
ekonomska kriza  1    2     
varstvo okolja  12         
stanovanjska politika  1  1  1    
Evropa    1 1     1
odhodki  11 1       
Velika Britanija 11      1   
premoženje  1   1  1   
igre na srečo  2         1
davčna obremenitev 1  1     1  
Zakon o javnem naročanju        11  1
DDV    1    2   
bančni sektor    1   2    
finančna kriza   1    2    
pravne osebe  2   1      
subvencije 1   1  1    
davek na nepremičnine  2        1 
administrativne ovire  21         
neprofitna stanovanja       11    
javni dolgovi  2          
delo na črno    1   1    
osebni stečaj       11    
davčna osnova    1   1    
pokojninsko zavarovanje 11          
zemljiška knjiga  11         
ravnanje z odpadki   2         
državna uprava 1     1     
primerjava 1        1  
davčna olajšava  1       1  
bančništvo 1  1        
prispevki 1  1        
računovodstvo        2    
javni izdatki        11   
socialna zaščita  2          
javni zavodi    1   1    
viri financiranja  1      1   
davčna izvršba       11    
davčni postopek       11    
notranje revidiranje   1    1    
davčne obveznosti        2    
ukrepi         2   
Nemčija  1     1    
socialno zavarovanje  1 1        
informacije javnega značaja    1   1    
uspešnost  11         
davčni zavezanec    1    1   
davčna kultura         11  
zadolževanje  1       1  
subvencioniranje  1     1    
finančni načrt    1   1    
invalidi       11    
varčevanje 2           
regionalni razvoj 1   1       
regionalna politika 1   1       
študentsko delo   1   1     
revščina     1     1 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje    1      1 
socialne pravice     1     1 
prispevki za socialno varnost   1       1 
olajšave      11     
okoljevarstvena politika    2        
EU   1 1       
banke 1  1        
davčno opismenjevanje        11   
financiranje občin    1 1      
davek od dobička    1  1     
prihodki  1         1
davek od dohodka pravnih oseb1          1 
bančni sistem        2    
zdravje pri delu      11     
kapital1 1          
razpisna dokumentacija         1  1
Latvija  1        1 
podjetja 11          
obdavčenje  1  1       
Evropski socialni sklad 1         1 
igralništvo  2          
dodatek za veliko družino   1 1       
podeželje 1 1         
pokojnine 11          
pokojninski sistem  2          
varčevalni ukrepi    11       
izobraževanje       1 1   
disertacije    11       
davčna utaja  1        1 
kmetijstvo 1 1         
samostojni podjetnik   2         
migracije        1   1
zavarovanje       1   1 
državna pomoč 11          
Avstralija       1 1