Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Blaž Lešnik

Keyword20082009201020112012201320142015
alpsko smučanje221268736
meritve  231413
tekmovanje  2 2333
testi  23 311
organiziranost 13 12 3
primerjava  23 1 3
mladi  311 21
učenje1121111 
analiza variance  2311  
prosti slog 12 1 11
vprašalnik 112   2
razvoj 11  112
gibalne sposobnosti    2211
antropometrija  122  1
tehnika 11 2 11
uspešnost   11211
dečki   1 212
otroci   1 31 
trening    221 
učitelji2   1  2
metodika 1111 1 
SPSS     31 
regresijska analiza  1  2 1
poškodbe  2 1  1
deklice     211
smučanje  2 1  1
program 12   1 
anketa 12    1
usposabljanje1    1 2
medicina  2 2   
motorične sposobnosti  3 1   
zgodovina     2 2
deskanje na snegu 1  11 1
trženje  1  1 1
motivacija   1 1 1
tujina     1 2
Slovenija     1 2
tečaji2    1  
snežni parki  2 1   
vadba  1 11  
SMMS   21   
motorika   1 1 1
športne poškodbe     1 2
metode1   1   
kondicijska priprava    2   
zarezna tehnika  1  1  
rezultati    11  
morfološke značilnosti   1 1  
psihologija   2    
vrhunski šport  1   1 
Spearmanov korelacijski koeficient     11 
kondicijski trening  1 1   
zakonodaja       2
vsebina2       
organizacija2       
sistem  1    1
načrtovanje     1 1
športna rekreacija    1  1
pravila      11
Pearsonov koeficient korelacije     1 1
varnost      11