Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Damir Karpljuk

Ključna beseda200720082009201020112012201320142015
športna aktivnost214763312
program  4435542
šport284512 11
vprašalnik114421232
anketa36121 223
vadba 14 5 423
osebe s posebnimi potrebami1 3546   
otroci211114431
športna rekreacija2 23811 1
gibanje13 212211
preventiva3  1  242
prehrana21111 213
športna vzgoja21114  11
zdravje13 11 2 3
zdravljenje12  1 25 
SPSS25     12
starostniki 21241   
tekmovanje31 11 211
gibalne sposobnosti   11 214
motnje 1221 21 
meritve 11  1 24
borilni športi4   111 1
poškodbe1111 12 1
testi 11 1 113
medicina131 2    
osnovne šole21     22
trening 1  21111
analiza variance114     1
t-test  21  121
razvoj12 11 1 1
terapija1 21  12 
posebne potrebe 1    321
življenjski slog 1 22 1  
rehabilitacija 1    23 
vzroki      123
judo3   2 1  
učinki 1    32 
bolezni1 1 1  3 
organiziranost1   1 121
pravila2 1   21 
telesna aktivnost11    111
športna dejavnost  211 1  
tehnika1   1111 
bolečine1 1    21
ples 11 1  2 
predšolski otroci   12 1  
intervju 111    1
borilne veščine1      21
starši 11   11 
telesna teža 11 1   1
Downov sindrom  3  1   
kinezioterapija  3    1 
avtizem    1 21 
hrbtenica1 1    11
pilates 1111    
primerjava1 1  1 1 
športna medicina1 2    1 
izobraževanje 1  11 1 
zaposleni11  1   1
vaje1 2 1    
mladi     1111
invalidi111    1 
karate    1   3
cerebralna paraliza111 1    
pripomočki      121
slepi   1  11 
zgodovina 1    11 
prilagojen program      21 
varnost      12 
stres 111     
terapevti   1  11 
analiza    1 11 
vojaki 2  1    
konji  1   2  
hidroterapija 11   1  
terapevtsko jahanje      21 
gibalna aktivnost     111 
motorične sposobnosti 3       
Slovenija    1 11 
oprema      12 
fizioterapija      21 
komunikacija      21 
slabovidni     111 
gibalna dejavnost    1  11
osnovna šola  1 11   
SPSS 17.0       21
priprava    1   2
uspešnost   1   11
telesna dejavnost       12
ANOVA       12
hipoterapija      2  
masaža 1     1 
astma11       
navade   1    1
rak       2 
Spearmanov koeficient korelacije       2 
osteoporoza    2    
gibalno ovirani       11
učitelji 1     1 
usposobljenost       2 
DVD   1 1   
plavanje 1     1 
statistika 1      1
osebe s posebnimi potrbami    2    
krepilne vaje      1 1
športni pedagogi1    1   
rekreacija 2       
staranje1      1 
raziskava 2       
moški   11    
značilnosti 1    1  
Pearsonov koeficient 1  1    
energija      1 1
preprečevanje        2
kineziterapija 11      
mišice  1   1  
športne poškodbe       11
antropometrija        2
strokovni delavci      11 
raztezne vaje        2
jahanje  11     
učenci        2
psihologija  11     
motorika 1      1
duševne motnje      11 
Hi-kvadrat test  1 1    
piloti 1 1     
gibalni razvoj      11 
osebnost 1 1     
ženske    1 1  
uspeh11       
Mann-Whitneyev test  1     1
podaljšano bivanje 1  1    
Wilcoxonov test       11
telesna drža1  1     
didaktični pripomočki      2  
starost 1    1  
beljakovine      1 1
motivacija    1 1  
vedenjske motnje      11 
sedenje1      1 
specialna olimpiada  1   1  
debelost    1   1
revmatične bolezni  2      
učenje  1 1    
posebna športna vzgoja      2  
prilagojena športna vzgoja     11  
revmatoidni artritis  2      
ciklizacija    1 1  
specialna olimpijada   1 1   
sladkorna bolezen 1     1 
vrste       2 
videoanaliza1   1