Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Tjaša Filipčič

Keyword2007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
arhitektonske ovire     411        
inkluzija    13 1 1      
kakovost življenja       1 1 1  1 
gibanje      11  1    1
gibalna oviranost       1 2   1  
dostopnost prostorov     3 1        
ravnotežje       2  1     
stres       21       
multipla skleroza    1  1   1    
gibalno ovirani učenci      1  2      
športna dejavnost      12        
osebe z motnjami v duševnem razvoju      11        
osebe z gibalno oviranostjo       1  1     
judo      11        
senzorna integracija      1 1       
športna aktivnost    1 1         
specialni in rehabilitacijski pedagogi       11       
gibalne sposobnosti         11     
razvojna motnja koordinacije       1   1    
gibalno ovirani    1         1 
gibalni razvoj            1 1 
motorične sposobnosti     1 1        
gibalno ovirani mladostniki         1    1