Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Andrej Kryžanowski

Keyword20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
gradbeništvo333876151  1 3 
diplomska dela43273 5       
UNI1 14644   1   
diplomska naloga    445       
VSŠ33221         
magistrska dela     251      
VOI     4 1    3 
pregrada   3211       
terminski plan 111      1   
hidroelektrarna    111     1 
okoljsko inženirstvo      4       
vodarstvo      4       
B-GR    1 1   1   
akumulacija  11        1 
optimizacija  11        1 
mala hidroelektrarna   111        
Sava            3 
VKI1   2         
gradbena dela11 1          
civil engineering      1   1  1
CADAM   21         
magistrsko delo            3 
energija    1 1       
primerjava    1 1       
hidroelektrarne     11       
priročnik2             
male hidroelektrarne    11        
gradbišče  1   1       
valjani beton   2          
abrazijska odpornost   11         
VODPREG     2        
nasip  1   1       
vodna bilanca   11         
obratovanje1    1        
pregrade     2        
pretok    1 1       
HE na srednji Savi   1  1       
tveganje     2        
potok    1       1 
energetska proizvodnja      1     1 
doctoral thesis          1  1
diplomske naloge  1       1   
sanacija   1        1 
GR    1     1   
organizacija gradbišča   1      1   
projektiranje 1          1 
HE Mavčiče     1      1 
HE Medvode     1      1 
tehnologija gradnje1         1