Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Alenka Gaberščik

Keyword20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
makrofiti       66321 1 11      
odbojnost           12416411    
vodotoki       4431     1      
okoljska ocena       42311    1      
lastnosti listov           133 13      
optične lastnosti              2 5 3   1
presevnost             2 3211    
presihajoča vodna telesa      134              
Cerkniško jezero          2 3 111      
fotokemična učinkovitost       32 1     2      
UV absorbirajoče snovi       52              
mikoriza      1 2 1     2      
optične lastnosti listov               311     
invazivne rastline           113         
fotosintezna barvila       32              
fotosintezni pigmenti       22         1    
prepustnost             311       
širša okoljska ocena        4 1            
listi             2 11      
tujerodne rastline           1 2  1      
presihajoče jezero       2     11        
tujerodne vrste            211        
amfibijske rastline       3       1       
glivna kolonizacija          1 21         
UV-B sevanje       4               
rastline z amfibijskim značajem      1 2              
sezonske spremembe          1 11         
obrežni pas             12        
anatomija       2     1         
modra stožka            2  1       
spremembe vodostaja        1    1         
kakovost vode       2               
vodni režim       2               
navadna streluša            11         
vodotok        2              
svetlobni spekter             2         
reka Pesnica        2              
homofilni makrofiti        2              
Rižana        2              
pitna voda        2              
optika               2       
botanika         2             
rušnata masnica            1  1       
Phragmites australis        1 1            
invazivne tujerodne vrste             11        
vegetacija1             1        
invazivne vrste            1 1        
rast         11            
preraslolistni dristavec             1 1       
bleščeči dristavec             1 1       
citološke analize        2              
biotest        2              
Šaleška dolina        2              
onesnaženost        2              
hranila       2               
Bloke         2             
obrast             1 1       
meritve             11        
reka Vipava        2              
Rašica       2               
antociani       2               
visoki trpotec             1  1      
transpiracija        1       1      
senca       2               
ultravijolično sevanje                1 1    
sezonska aktivnost       2               
ječmen                 1 1   
modeliranje       2               
sevanje             1  1      
Senecio paludosus            2          
Carex elata        1   1          
rastline             2         
fitoliti              1  1     
odbojni spektri            11         
reke             2         
navadna ciklama (Cyclamen purpurascens Mill.)       2               
sonce       2               
Črni potok       2               
membrane       2               
Kodeljevec       2               
navadna leska                  1 1  
disertacije              1 1      
hidrološki gradient              2        
oljna bučka              1     1  
heterofilni makrofiti       2               
Šentpavelščica       2               
tatarska ajda         1      1      
iglice       2               
selen         1      1      
smreka (Picea abies)       2               
iglavci       2