Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Jože Lopatič

Keyword20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
gradbeništvo35 313683378   111
diplomska dela35 313683164      
VSŠ24 3942   1   1  
UNI11  4 51314    1 
dimenzioniranje21 23111131      
B-GR      2 113    1 
lesene konstrukcije     11  24      
statična analiza    111  13      
diplomska naloga        2 3   1  
vezna sredstva   1   1 12      
armiranobetonska plošča 1  1    2       
GR              111
računski model        2       1
VBA Excel      3          
ostrešje 1  1            
lepljeni nosilci         2       
brv        11       
armiran beton      1 1        
leseni lepljeni nosilci     1   1       
požarna varnost        1 1      
Evrokod 5     1   1       
glulam      1  1       
računalniški program     1   1       
veliki razponi     1    1      
lesena konstrukcija      1   1      
armiranobetonski nosilec 1  1            
prekladna konstrukcija 1  1            
projektiranje      2          
civil engineering      2          
graduation thesis      2          
standardi     11          
beton   1 1           
načrti    1 1          
EC 81     1          
Nemetschek Frilo      2          
lepljen lameliran les     11          
potresna odpornost        2        
projektiranje spojev        2        
narivanje    2            
križno lepljene lesene plošče    1   1        
prednapetje    2            
prednapeti beton    2            
mejna stanja        2        
nosilci     1   1       
rešitve za preboj 2               
strig zaradi prečne sile 2               
uklon          1   1  
upogibni moment    1          1 
armirani beton1              1 
konstrukcijska smer2                
nosilni sistemi          2      
preboj 2