Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Zlata Luthar

Keyword20072008200920102011201220132014201520162017
tkivne kulture3221       
orhideje 12111 1 1 
gojišča21211      
rast 1111 1    
okrasne rastline 11111     
razvoj 1111 1    
Nicotiana tabacum1    1 1 1 
gus gen3        1 
Phalaenopsis  12     1 
asimbiotska kalitev     111 1 
vegetativno razmnoževanje 12    1   
Agrobacterium tumefaciens3    1     
tobak1    1 1 1 
poljščine3        1 
kalitev  1111     
asimbiotsko razmnoževanje  111      
mikropropagacija  1 1  1   
hmelj2   1      
Humulus lupulus2   1      
orchids   11  1   
hptII gen2        1 
transformacije3          
transgeni3          
regeneranti3          
razmnoževanje rastlin      12   
Bletilla striata 1     1   
Cypripedium calceolus    2      
fiziološka starost     1 1   
morfološke faze     1 1   
nptII gen1      1   
growth   11      
DsRed gen1    1     
ornamental plants   11      
culture media   11      
koreninjenje 1     1   
germination   11      
asymbiotic propagation   11      
development   11      
terestrična orhideja    11     
gfp gen     1 1   
rastni substrati 2         
aklimatizacija 11        
tatarska ajda         2 
navadna ajda         2 
GUS test2          
gojišče  1      1 
križanje   1     1 
in vitro metode       2