Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Matjaž Dolšek

Keyword20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
gradbeništvo2528368118782  1 7
UNI242822716151    4
diplomska dela2528355923       
potresno inženirstvo     23432111 1 1
potresnoodporno projektiranje11    122141 111 
diplomska naloga        5161    1
potisna analiza      11332 1 2  
potresno tveganje     12111211 3  
Evrokod 8      12113   212
potresna analiza  111  11 1111111
armiranobetonski okvir    12 4211 1    
potresna odpornost   1 2 11111 11 1
B-GR      2 3  1    4
zidana stavba     1 211 21 1 1
Evrokod     11 21 12 1 1
zidane stavbe     212112      
potresna nevarnost     121 12     1
SAP20001  1   1211      
GR        1     1 5
N2 metoda   2   111    2  
ocena potresne odpornosti        21111    
modalna analiza   2 2 1 1       
potresna obtežba11  1  1     1  1
metoda s horizontalnimi silami      1 2  2    1
disertacije      111111     
diplomske naloge     1          4
gradbene konstrukcije       2  3      
načrtovanje nosilnosti 1  1 1   1   1  
graduation thesis 1    13         
ETABS     1  1  1   1 
strižna nosilnost   2 1   1       
civil engineering      13         
magistrska dela       1 11   1  
nelinearna statična analiza     11  1  1    
VSŠ 1      11      1
UN       4         
potres    1  1    1   1
promet       4         
opečna polnila   1   11   1    
nearmirano zidovje   2    11       
metoda načrtovanja nosilnosti     1 1  1      
SAP 2000      12         
nelinearna analiza   1        1 1  
nelinearna statična (potisna) analiza      111        
inkrementalna dinamična analiza     1  1 1      
upogibna nosilnost     1  1 1      
JUBHome BASE         12      
grajeno okolje         111     
zanesljivost konstrukcij     111         
faktor obnašanja 1    1       1  
armiran beton            111  
zidana polnila    1     1 1    
Potresno inženirstvo            1 2  
EC8 2     1         
armiranobetonska stavba   1  1        1 
pospešek tal         1    1 1
program 3Muri   1    11       
zidana konstrukcija   2    1        
OG-MK       21        
strižna porušitev       2         
analiza negotovosti        1 1      
verjetnost porušitve        1 1      
nelinearna dinamična analiza     1    1      
strižna in upogibna nosilnost     1 1         
spletna aplikacija          1     1
dinamična analiza   1     1       
projektiranje      1  1       
primerjava rezultatov      2          
metoda z vodoravnimi silami     1 1         
analiza izgub        1  1     
dimenzioniranje     11          
Evrokod 8-3          11     
VSŠ-OG     2           
linijski model 1         1     
armiranobetonska konstrukcija   1       1     
armiranobetonska montažna hala        1  1     
standardi EVROKOD 8       2         
nekonstrukcijski elementi  1        1     
potisna krivulja                2
ekonomska izguba        1  1     
JUBHome WALL          2      
standard Evrokod 8 1  1            
odločitveni model            1  1 
metoda N2            1 1  
seismic performance assessment       2         
SIST EN 1998-1  11             
lateral force method       2         
avtomatsko dimenzioniranje  11             
stenasta konstrukcija  11             
nelinearna statična (pushover) analiza   2             
Matlab 2               
analiza potresne ranljivosti          1    1 
stresni test            1 1  
masonry building       2         
Hala Tivoli       2         
EAVEK 1 1