Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Matjaž Dolšek

Keyword200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
gradbeništvo2528368118782  1 72
UNI242822716151    4 
diplomska dela2528355923        
potresno inženirstvo     23432111 1 1 
potresnoodporno projektiranje11    122141 111  
potisna analiza      11332 1 2  1
diplomska naloga        5161    1 
Evrokod 8      12113   212 
potresno tveganje     12111211 3   
armiranobetonski okvir    12 4211 1     
potresna analiza  111  11 1111111 
potresna odpornost   1 2 11111 11 11
Evrokod     11 21 12 1 1 
B-GR      2 3  1    4 
zidana stavba     1 211 21 1 1 
GR        1     1 52
zidane stavbe     212112       
SAP20001  1   1211      1
potresna nevarnost     121 12     1 
N2 metoda   2   111    2   
magistrska dela       1 11   1  2
modalna analiza   2 2 1 1        
metoda s horizontalnimi silami      1 2  2    1 
disertacije      111111      
ocena potresne odpornosti        21111     
potresna obtežba11  1  1     1  1 
nelinearna statična analiza     11  1  1    1
graduation thesis 1    13          
gradbene konstrukcije       2  3       
načrtovanje nosilnosti 1  1 1   1   1   
diplomske naloge     1          4 
potres    1  1    1   1 
civil engineering      13          
strižna nosilnost   2 1   1        
ETABS     1  1  1   1  
opečna polnila   1   11   1     
nearmirano zidovje   2    11        
VSŠ 1      11      1 
promet       4          
UN       4          
faktor obnašanja 1    1       1   
zidana konstrukcija   2    1         
armiran beton            111   
JUBHome BASE         12       
nelinearna statična (potisna) analiza      111         
Potresno inženirstvo            1 2   
nelinearna analiza   1        1 1   
metoda N2            1 1  1
OG-MK       21         
SAP 2000      12          
EC8 2     1          
zanesljivost konstrukcij     111          
upogibna nosilnost     1  1 1       
inkrementalna dinamična analiza     1  1 1       
pospešek tal         1    1 1 
metoda načrtovanja nosilnosti     1 1  1       
grajeno okolje         111      
program 3Muri   1    11        
armiranobetonska stavba   1  1        1  
zidana polnila    1     1 1     
nekonstrukcijski elementi  1        1      
dimenzioniranje     11           
projektiranje      1  1        
EAVEK 1 1              
Hala Tivoli       2          
dinamična analiza   1     1        
armiranobetonska konstrukcija   1       1      
linijski model 1         1      
analiza negotovosti        1 1       
verjetnost porušitve        1 1       
primerjava rezultatov      2           
analiza izgub        1  1      
standard Evrokod 8 1  1             
armiranobetonska montažna hala        1  1      
Evrokod 8-3          11      
nelinearna dinamična analiza     1    1       
JUBHome WALL          2       
ekonomska izguba        1  1      
VSŠ-OG     2            
nelinearna statična (pushover) analiza   2              
spletna aplikacija          1     1 
Matlab 2                
stresni test            1 1   
analiza potresne ranljivosti          1    1  
odločitveni model            1  1  
lateral force method       2          
strižna in upogibna nosilnost     1 1          
strižna porušitev       2          
linearna analiza            1    1
modelne negotovosti      1          1
mejno stanje     1           1
potisna krivulja                2 
standardi EVROKOD 8       2          
seismic performance assessment       2          
masonry building       2          
metoda z vodoravnimi silami     1 1          
SIST EN 1998-1  11              
stenasta konstrukcija  11              
avtomatsko dimenzioniranje  11