Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Boštjan Brank

Ključna beseda200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
gradbeništvo53122269542     32
UNI33222154521     2 
diplomska dela5312225811        
civil engineering     135   1   1 3
metoda končnih elementov    1 233         
projektiranje 11  1   1     12 
graduation thesis      34          
diplomska naloga        411       
dimenzioniranje        13    1   
magistrska dela       1 11      2
iskanje oblike      1  2  1  1  
finite element method    1111   1      
analiza  1  1   1    1   
doctoral thesis    11         1 1
GR                22
nelinearna analiza       112        
Evrokodi        111     1 
modalna analiza       1       1 1
prednapetje        1 1 1     
VSŠ2     1           
Qbiss Air      3           
Konstrukcijska smer 3                
numerično modeliranje   1 1           1
VGB-R 610 e       3          
Evrokod  1 11            
B-GR        1       2 
2010 edition       3          
program SAFE        1      11 
armiranobetonska plošča        11    1   
armaturni načrt               12 
numerična analiza          3       
UN       3          
embedded discontinuity    1      1      
localized failure    1      1      
geometrijsko nelinearna analiza1              1  
numerična simulacija  1   1           
structures    11            
mozniki1    1            
lupine 1            1   
obtežba  1  1            
krojenje membrane      1 1         
uklonska analiza1      1          
Built Environment               1 1
Qbiss One       2          
Trimo       2          
program Catia       2          
program ANSYS       2          
metoda nadomestnih okvirjev1      1          
SIST EN 1991-1-5:2004       2          
hladilni stolp       2          
armiranobetonske lupine 1     1          
preboj       11         
nadomestno paličje 1    1           
prednapeta membrana         2        
toplotni most      2           
thermal bridge      2           
PVC membrane      1 1         
toplotna analiza      2           
leseno stekleni paneli       11         
plošče 1      1         
gradbene konstrukcije 1      1         
Abaqus          2       
thesis       1   1      
modal analysis       1         1
master thesis                 2
AB plošča                2 
BIM                 2
diplomske naloge                2 
SAP2000                11