Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Tomaž Ambrožič

Keyword20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
geodezija151346571515   134 1
diplomska dela15134637            
VSŠ 11 211614 2     1  
UNI14 325 1 1 2        
diplomska naloga        1514     1  
geodetska mreža      11 1    2121  
GIG         1 1   123 1
izravnava   1     1 12 121   
magistrska dela           1   123 1
deformacijska analiza 1  212        1    
redukcija dolžin    1  2 1  1 1     
terestrično lasersko skeniranje      1    2   1 1  
premiki   1 112            
geodetski datum     112        1   
TUN       2 2       1  
izravnava mreže       1      2 1   
geometrični nivelman     11        11   
geodetske meritve   111   1          
izravnava geodetske mreže        11      11  
analiza   2 1              
GNSS      2          1  
transformacija S 1  1 1             
predor                11 1
geodetski načrt     2      1       
reper 1     1        1   
graduation thesis      111           
umetna nevronska mreža   2 1              
horizontalni premiki      11         1  
program         2   1      
zenitna razdalja       1        1   
višinska mreža       1      1     
Dobravica        2           
ocena natančnosti       1   1        
horizontalni kot       1        1   
računski primer 1  1               
ViM         1   1      
izmera mreže       1      1     
trigonometrično višinomerstvo      1         1   
Macesnikov plaz   1 1              
analiza premikov    1 1             
padavine   1 1              
metoda Hannover    1 1             
izravnava opazovanj    1 1             
izravnava višinske mreže         1   1      
odmik           1   1    
kinematične meritve          1    1    
hitrost          1    1    
pospešek          1    1    
program Premik    1 1             
nivelmanska mreža       1        1   
lasersko skeniranje                11  
oblak točk               1 1  
meritve 1       1          
prelomnica      11            
simulacije       1 1          
girusna metoda                1  1
Moste        2           
geodesy       11           
premik točke               1   1
natančnost horizontalnih premikov      11            
deformacije      1  1          
optimizacija geodetske mreže           1    1   
disertacije      2             
merjenje dolžin     1     1