Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Mihael Brenčič

Keyword20152016201720182019202020212022
hidrogeologija42 1 2 1
podzemna voda12     1
Pomurje1   111 
podzemne vode12      
geologija11 1    
medzrnski vodonosnik 12     
vodomerna postaja Haasberg 1  1   
vodostaji 1  1   
vodonosniki11      
črpalni poizkus  1   1 
onesnaženje2       
poplave 1  1   
Planinsko polje 1  1   
vodna bilanca11      
tok podzemne vode    2   
Dravsko polje 2      
Slovenija    11  
zaloge 2      
vodonosnik    1 1 
Iški vršaj  1   1 
odlagališče odpadkov1     1 
termalna voda      11