Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Ivo Lavrač

Keyword2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Slovenija345578114311 1 2
EU311234 11    1  
analiza 13121  3211   1
nepremičnine 12131  32     2
financiranje221212  1       
regionalni razvoj1 1232   1      
mednarodne primerjave 11 11  1  1 1 2
trg   121  21   1 1
programi1 1312 1        
regionalna politika1 11221         
projekti1  122  1       
strukturni skladi   223          
ekonomski razvoj  1 211   1     
modeli1 112    1      
davki11   1 11      1
stanovanja  121        1 1
zakonodaja   1121        1
sredstva   213          
podjetje   3    11      
občine12 1 1          
gradbeništvo    2   111     
zemljišča  1111  1       
regije 1   2   2      
lokalna samouprava 2 1 1          
cena  1 1   11      
proračuni 2 1 1          
problematika 22             
raziskave1       12      
nakup    11  11      
predpisi 3  1           
najem   11   1    1  
človeški kapital   1 1    1     
javne finance 1 1 1          
demografija     11 1       
diplomske naloge       1 2      
ponudba    11   1      
prodaja     1  2       
ekonomska rast  11      1     
povpraševanje    11   1      
evidenca    11  1       
davčni sistemi 1      1      1
stanovanjska politika    1   1    1  
trendi    1 1        1
upravni postopek11  1           
metode  2 1           
primeri1     1 1       
družbeni računi     1 1   1    
uspešnost poslovanja 1 1    1       
kmetijstvo     2         1
pospeševanje1   11          
podatki       1 1 1    
razvoj  2        1    
komunalne dejavnosti 1    1         
vodenje projektov    1   1       
direktive ES  1   1         
konkurenca  11            
stanovanjsko gospodarstvo    1    1      
kataster     1  1       
Nizozemska        2       
gospodarstvo  2             
spremembe     11         
Švedska1       1       
znanje  11            
meritve        1 1     
ocene  1     1       
vzdrževanje  11            
teorija   1       1    
sistemi     1     1    
komparacije   2            
lokacija   11           
mednarodne ekonomske integracije1   1           
kontrola  1 1           
izobraževanje  1 1           
informacijska tehnologija   1   1        
gozdarstvo     1         1
vrednotenje  1 1           
storitve  11            
prostorsko planiranje   1      1     
komunalna oprema         2      
subvencije  1  1          
informacijska družba   2            
case study   1 1          
ekonomska politika  1     1       
informacijski sistemi        11      
komunalni prispevek         2      
tržno gospodarstvo  2             
poslovanje podjetja 1 1            
ekonomska razvitost   1 1          
izobrazba    1     1     
trg delovne sile    11          
input output  1  1