Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Samo Drobne

Keyword20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
geodezija24121225141    13
Slovenija   11211133542112
VSŠ24 212 4141     3
diplomska dela2412122          
delovna mobilnost    1112111321   
diplomska naloga       4141     3
TUN     142121      
funkcionalne regije    112  1   111 
GIS12          2    
občina   11 1   1     1
Intramax    1 2       11 
avtocesta  11           1 
prostorske analize       1    2    
občine         2  1    
funkcionalna regija       1   1 1   
prostorski interakcijski model       1  2      
Python       1    1   1
analiza   2            1
gravitacijski model     1 1        1
prostorske interakcije       1    1   1
regije    111          
vozači    111          
zemljiški kataster  11             
metoda TTWA           2     
obnovljivi viri energije            2    
functional regions      2          
geodesy      2          
graduation thesis      2          
gospodarstvo         2       
spol     1       1   
problem spremenljivih prostorskih enot          2      
delavci vozači   1 1           
funkcionalno urbano območje           2     
notranja selitev          2      
regionalna središča           2     
zemljišča  11             
CURDS              11 
funkcionalna območja           1   1