Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Samo Drobne

Keyword2007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
geodezija24121225141    1
Slovenija   1121113354211
VSŠ24 212 4141     
delovna mobilnost    1112111321  
diplomska dela2412122         
TUN     142121     
diplomska naloga       4141     
funkcionalne regije    112  1   111
Intramax    1 2       11
GIS12          2   
občina   11 1   1     
funkcionalna regija       1   1 1  
prostorski interakcijski model       1  2     
prostorske analize       1    2   
občine         2  1   
vozači    111         
avtocesta  11           1
regije    111         
graduation thesis      2         
geodesy      2         
regionalna središča           2    
Python       1    1   
prostorske interakcije       1    1   
zemljišča  11            
metoda TTWA           2    
analiza   2            
delavci vozači   1 1          
gospodarstvo         2      
functional regions      2         
problem spremenljivih prostorskih enot          2     
gravitacijski model     1 1        
notranja selitev          2     
funkcionalno urbano območje           2    
zemljiški kataster  11            
CURDS              11
spol     1       1  
funkcionalna območja           1   1
obnovljivi viri energije            2