Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Janica Kalin

Keyword200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
pedagogika1  53843 1023   
diplomska dela3  5476416     
pedagoška metodologija1  13642 523   
didaktika1  316 2 9 2   
osnovna šola   2213 13     
diplomsko delo   33    3     
učitelji   1  11 311   
šolska geografija3    121       
magistrska dela         223   
geografske diplome3    121       
otroci s posebnimi potrebami1  1112        
Slovenija3    12        
učenci   11    1 11 1
pouk   11    211   
osnovne šole         221   
sodelovanje         211 1 
specialna pedagogika   1112        
slovenščina   13    1     
učne težave         3  1  
metodika geografije3    1         
didaktične igre   1   1 2     
učne metode    12     1   
pouk geografije3    1         
integracija1  111         
razredniki         2   1 
učitelj            1 2
poučevanje   1     2     
metodika pouka      1  2     
profesionalni razvoj     11       1
kombinirani pouk     1    11   
izobraževanje učiteljev   1 1   1     
inkluzija   2 1         
gimnazije1   1    1     
individualizacija      1 11     
francoščina     1  11     
učna pomoč         2     
podružnične šole          11   
nadarjeni    1 1        
književna didaktika    2          
lokalna skupnost          11   
podaljšano bivanje    1      1   
kompetence   1  1        
tuji jeziki   1     1     
evalvacija    1        1 
učbeniki   11          
empirično raziskovanje         2     
projektno učno delo     1   1     
učna diferenciacija        11     
poučevanje jezikov       2       
učni načrti    2          
nadarjenost    2          
govorne motnje   11          
medpredmetno povezovanje      1  1