Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Milena Valenčič Zuljan

Keyword20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
profesionalni razvoj    323232 161
specialni in rehabilitacijski pedagogi    1121    1 
rezilientnost 1    1     11
kakovosten pouk    11 1      
prilagajanje pouka      12      
sodelovalno učenje  1  1  1     
inkluzija 11    1      
učitelji  1   11      
profesionalni razvoj vzgojitelja        1  1  
kariera     1      1 
didaktična načela      1    1  
epidemija covida-19           11 
učne oblike1    1        
kompetence  1         1 
dejavniki profesionalnega razvoja            2 
učenci s posebnimi potrebami   1  1       
stres            11
učenčeva vprašanja 1      1     
učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja        2     
inoviranje      1 1     
sodelovanje       1   1