Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Dušan Plut

Keyword2005200620072008200920102011201220132014201520162017
geografske diplome3814201312313151433 
Slovenija3814191411313141232 
diplomska dela381420131221096 2 
varstvo okolja38121814839641  
sonaravni razvoj3378119385412 
regionalna geografija1 6141412312     
zaključne seminarske naloge      136821 
energetski viri 12414 2221  
energetika  4334 1111  
hidrogeografija 21 13 322   
naravni viri  2132 211   
obnovljivi energetski viri  1124 2     
odpadki 12211  11   
lesna biomasa  12 1  121  
zavarovana območja1 13   12    
vodni viri 11 31 1 1   
regionalni razvoj2 6          
ekonomska geografija3 23         
onesnaževanje voda 1 1   4 1   
varstvo voda   3   121   
Ljubljana  22   111   
odlagališča odpadkov 1212    1   
Dolenjska   42    1   
kmetijstvo 1 4   1    1
turistična geografija  11  112   1
Gorenjska   221  1    
agrarna geografija1  3 1 1     
ekološko kmetijstvo   211 1 1   
Zasavje 1111  11    
reke 1  1  11  2 
Trbovlje  11   111   
hidroenergija     1   211 
družbena geografija  32         
obnovljivi viri energije     1   211 
sončna energija  1  1  21   
vodna oskrba  1 11 1 1   
krajinski parki 11 1  1     
mesta  12  1      
ekološka sanacija 11     11   
hidroelektrarne       1 2 1 
čistilne naprave    2   11   
Bela krajina   1 1 2     
geografija naselij  12  1      
geografska metodologija 1  2        
onesnaževanje zraka        11 1 
tekoče vode  1 1  1     
Krka   2       1 
biomasa  12         
fizična geografija    3        
trajnostni razvoj     11     1
ekoremediacije     1  2    
sonaravni turizem    1    2   
občine        12   
vodni mlini         1 2 
žagarstvo         1 2 
prostorsko planiranje 1  2        
pitna voda         3   
raba tal   1   1    1
poplave   1     1   
vinogradništvo1  1         
geotermalna energija   1 1       
Bled    1  1     
Šturmovci 11          
suša 1      1    
Evropa     1  1    
industrijska geografija 1 1         
klimatogeografija    1   1    
Kočevje   1    1    
Nova Zelandija   1    1    
naravne znamenitosti   2         
magistrska dela    1     1  
rekreacija  1     1    
Triglavski narodni park        2    
Ribnica   11        
Slovenska Istra       11    
Mura       1 1   
biodizel  1  1       
talna voda   1     1   
Kolpa   1   1     
Loški Potok   1     1   
Novo mesto   1     1   
Kranj 1 1         
Notranjska 1  1        
trajnostna mobilnost         2   
poselitev   1     1   
biodiverziteta   1 1       
biogeografija   1 1       
Celje      1  1   
Grosuplje    1    1   
Škofja Loka        2    
ekološka politika        1 1  
gozdovi        2    
naravne nesreče 1 1