Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Davorin Gazvoda

Keyword20062007200820092010201120122013201420152016
krajinska arhitektura2344552 114
krajina111 3211   
Ljubljana 221  11  2
oblikovanje krajine2  1  1   2
parki  1112 1   
Slovenija 113 1     
turizem 1 111   1 
odprti prostor11    11  1
odprt prostor 12 1      
vodotoki1 11 1     
mestna krajina 21  1     
rekreacija   112     
enodružinske hiše111       1
vrtovi1   1  1  1
krajinsko oblikovanje       1 11
oblikovanje 1    11   
arhitektura111        
mesta  2    1   
prostor 2 1       
prostorsko oblikovanje    1    1 
rekreacijska območja     11    
vodna krajina1  1       
gradnja v gozdu 1  1      
Kitajska 11        
oblikovanje prostora  11       
zelene površine     1 1   
krajinske značilnosti     11    
arhitekti      11   
oblikovanje vrtov1         1
stanovanjske soseske  11       
Ljubljansko barje  1  1     
naselja 1     1   
urejanje prostora 2         
športni objekti   1 1     
urejanje krajine   1      1
obrečni prostor     1    1
Ptuj     1    1
Novo mesto    1     1
mikroklima        1 1
dostopnost    2      
infrastruktura   1 1     
javni prostor 11        
Maribor       1  1