Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Dejan Cigale

Keyword20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
geografske diplome461141581117151719139    
turistična geografija46114158101312151984  12
Slovenija2684158111313161444    
diplomska dela461141587118814 1    
družbena geografija461141586          
turistična ponudba    2 27911344 121
zaključne seminarske naloge      46782106    
regionalna geografija 1541587          
rekreacija 22 3153115211 1 
razvoj turizma        67421  51
sonaravni turizem 11414 324  1  1 
vrste turizma    1  4152 1    
regionalni razvoj1   452 1        
ekonomska geografija461     1        
turizem           1 2531
bolonjska magistrska dela          433    
magistrska dela         1333    
sonaravni razvoj 12  11 1      1 
načrtovanje turizma 1  4 1          
kulturni turizem       2 1 11   1
Ljubljana 1     1 11 1    
geografija naselij  4  1           
zdraviliški turizem 1  1  11   1    
Brežice    21      1    
turistična potovanja1      1  1 1    
rekracija          3 1    
izletniški turizem1          21    
šport      1   2  1   
Zgornje Posočje  1     1 1   1  
kmetijstvo  1   11       1 
prostorsko planiranje   3        1    
kolesarjenje  1      1 11    
Bela krajina      1   2     1
Dolenjska  1 111          
kulturna dediščina  112            
turizem na kmetijah        21 1     
vinogradništvo  1  11  1       
Nova Zelandija  1    1    1    
Gorenjska      3          
turistična infrastruktura    1 11         
Spodnje Posavje    21           
turistični kraji         11 1    
Koroška  2 1            
Kamniška Bistrica         2   1   
kmečki turizem    1  2         
Idrija    1  1 1       
vinski turizem     11   1      
Bovec  1        2     
gorsko kolesarjenje  1   1      1   
narodni parki1 1      1       
Ilirska Bistrica   11    1       
ekološko kmetijstvo       2   1     
Kranjska Gora      1 1  1     
Slovenj Gradec  1     1 1      
planinarjenje      1   1    1 
zavarovana območja1      1      1  
Slovenia           2     
Bled  1           1  
Krško    1    1       
Loška dolina      1   1      
trajnostni turizem               2 
Srednja Amerika  1      1       
Maribor  1  1           
krajinski park       1      1  
Postojna      1   1      
geography of tourism           2     
Cerknica     1   1       
Sevnica          11     
Šmartno pri Litiji  1        1     
Kamnik         11      
Velenje    2            
jamski turizem      1   1      
Notranjska   1 1           
Goriška brda         1     1 
Šaleška dolina     1    1      
krajinski parki1      1         
Triglavski narodni park      2          
Pohorje    1    1       
prometna geografija       1  1      
Vrhnika        1       1
zgodovina    11           
zimski turizem           2     
Litija  1    1         
mesta     1    1      
športni turizem          1  1   
cviček     11          
vinske ceste     11          
Španija  1     1        
Goričko       11        
prosti čas      1      1   
zračni promet       1   1     
gorski turizem          1    1 
Koper   1   1         
Afrika1         1      
Kamniško-Savinjske Alpe         1   1   
Jesenice        2        
turistična društva  1  1