Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Jelka Strgar

Keyword200820092010201120122013201420152016201720182019
biologija 1 1   231 1
znanje        3 31
osnovna šola   1    1 22
fotosinteza      4 1 1 
osnovnošolci        113 
celično dihanje      4 1   
genetika    211     
celica    21 1    
evolucija človeka         13 
motivacija      11 11 
nacionalno preverjanje znanja       11  1
mitoza    21      
učni načrt          2 
naravoslovje      1    1
zunanje preverjanje znanja        1 1 
testi znanja 1     1    
uporabne rastline      1   1