Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Tatjana Verčkovnik

Ključna beseda200720082009
biologija351
osnovna šola13 
analiza učbenikov13 
učbeniki22 
analiza2 2
gimnazija 3 
Bloomova taksonomija12 
Marzanova taksonomija znanj21 
Slovenija 2 
nacionalni preizkusi znanja 2 
izobraževalni proces 2 
izobraževanje 2 
9. razred osnovne šole2  
odnos do živali 2 
preverjanje znanja 2 
delovni zvezki2  
mladostniki 2 
vprašanja2  
učbeniški komplet2  
didaktični vidik2  
učni načrt2  
učbenik11 
ankete 2 
preverjanje in ocenjevanje znanja 2 
učenje 2 
znanje 2 
poučevanje 2