Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Jernej Jogan

Ključna beseda20062007200820092010201120122013201420152016
Slovenija11112  1 11
sistematika112 1    11
razširjenost  1      11
flora1  1      1
herbaceum  2        
španska detelja  2        
horologija11         
Dorycnium  2        
Fabaceae  2        
flora kvadranta   2       
taksonomija 1  1      
morfometrija  1      1 
Kras   2       
Dutovlje   2       
germanicum  2        
habitatni tipi   1      1
ogroženost        1 1